B1.jpg

Løkaunet

B2.jpg

 

B3.jpg

 

B5.jpg

Kafferast

B7.jpg

Springfossene mot Hyttfossen demning

 

 

Løkaunet kraftverk – Springfossen og

Hyttfossen demning

10. juli

 

Kveldens utflukt til Løkaunet/Hyttfossen ble en vellykket og interessant vandring i strålende turvær.

Vel 30 medlemmer møtte forventningsfulle opp foran porten til Løkaunet kraftstasjon. Endelig skulle det by seg mulighet til å komme innafor porten. Siste mulighet før stasjonen som ble tatt i bruk i 1927 rehabiliteres.

Tore Hansen fra Statkraft gav oss historien fra oppstart av arbeidet med stasjonen, om utviklingen så langt og til planene for den nye stasjonen. Deretter fikk vi vandre rundt i hallen og betrakte maskinene som gir oss strøm takket være elva og vannkrafta.

Tore fortalte at Statkraft ønsket å gi et par maskiner av historisk verdi til historielaget hvis vi ønsket.

Tre karer var i hvert fall ikke i tvil. Vi må takke ja.

 

Etter Løkaunet var det kafferast før Terje Thun guidet oss langs Springfossen til Hyttfossdemningen. Det ble en tur av både botanisk og historisk innhold. Og deltakerne viste stor interesse for Terjes kunnskap i området.

 

Stor takk til Tore og Terje som bidrog til en vellykket vandring på spennende historisk grunn.k vi vandre rundt i hallen og betrakte maskinene som gir oss strøm takket være elva og vannkrafta. Tore fortalte at Statkraft ønsket å gi et par maskiner av historisk verdi til historielaget hvis vi ønsket. Tre karer var i hvert fall ikke i tvil. Vi må k vi vandre rundt i hallen og betrakte maskinene som gir oss strøm takket være elva og vannkrafta. Tore fortalte at Statkraft ønsket å gi et par maskiner av historisk verdi til historielaget hvis vi ønsket. Tre karer var i hvert fall ikke i tvil. Vi må takke ja.
Etter Løkaunet var det kafferast før Terje Thun guidet oss langs Springfossen til Hyttfossdemningen. Det ble en tur av både botanisk og historisk innhold. Og deltakerne viste stor interesse for Terjes kunnskap i området.
Stor takk til Tore og Terje som bidrog til en vellykket vandring på spennende historisk grunn.k vi vandre rundt i hallen og betrakte maskinene som gir oss strøm takket være elva og vannkrafta. Tore fortalte at Statkraft ønsket å gi et par maskiner av historisk verdi til historielaget hvis vi ønsket. Tre karer var i hvert fall ikke i tvil. Vi må takke ja.
Etter Løkaunet var det kafferast før Terje Thun guidet oss langs Springfossen til Hyttfossdemningen. Det ble en tur av både botanisk og historisk innhold. Og deltakerne viste stor interesse for Terjes kunnskap i området.
Stor takk til Tore og Terje som bidrog til en vellykket vandring på spennende historisk grunn.
k vi vandre rundt i hallen og betrakte maskinene som gir oss strøm takket være elva og vannkrafta. Tore fortalte at Statkraft ønsket å gi et par maskiner av historisk verdi til historielaget hvis vi ønsket. Tre karer var i hvert fall ikke i tvil. Vi må takke ja.
Etter Løkaunet var det kafferast før Terje Thun guidet oss langs Springfossen til Hyttfossdemningen. Det ble en tur av både botanisk og historisk innhold. Og deltakerne viste stor interesse for Terjes kunnskap i området.
Stor takk til Tore og Terje som bidrog til en vellykket vandring på spennende historisk grunn.

 

Tekst og bilder  Alf Steinar Tømmervold

 

 

 

 

 

B4.jpg

 

B6.jpg

 

B8.jpg

Hyttfossen demning