Om koronasituasjonen, avlyst årsmøte

og aktiviteter i historielaget.

  Hovedstyret er bekymret for våre aktiviteter fremover denne våren og sommeren. Situasjonen med korona er krevende for frivilligheten også og den ser ikke ut til å gå over med det første. Vi følger selvfølgelig myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Styret jobber digitalt og noen komiteer kan sikkert også jobbe innenfor reglene for smittebegrensning.

  Etter at årsmøtet ble avlyst 12. mars og situasjonen utviklet seg, mottok styret et enstemmig forslag fra valgkomiteen om å legge valgkomiteens forslag til grunn for valget denne gang. Dette for å følge opp drifta av laget og komme videre med aktiviteter i styret og komiteer.

Styret har derfor nå besluttet at vi følger valgkomiteens forslag og legger til grunn alle årsmøtedokumenter for videre drift av historielaget dette unntaksåret.

Disse dokumenter (årsberetning, regnskap, budsjett, forslag) finner du her på hjemmesiden.

  Eventuelle kommentarer til dette mottar vi gjerne og bare på vår epost:

epost@klabuhistorielag.no eller tlf. 95972019.

Det vil selvfølgelig bli gitt orientering fra dokumentene på første mulige medlemssamling/temakveld.

Forøvrig blir det gitt info om våre faste arrangementer fortløpende på hjemmesiden og facebook.

Hilsen Styret

Saksdokumenter til Årsmøte:

Årsmelding 2019  -  Regnskap og Balanse 2019  -  Budsjett 2020

Forslag til Årsmøtet 2020  -  Arbeidsplan 2020  -  Valg