Prosjekt «Innsamling av stedsnavn i Klæbu».

Onsdag 22. januar 2020

 

Sted 4.jpg

Eli Ellingsve

 

Sted 1.jpg

 

Femten historieinteresserte var onsdag kveld samlet i «kommunestyresalen» for å få en innføring i hvordan samle inn lokale navn.

Med navnkonsulent Eli Ellingsve som ressursperson fikk forsamlingen info. om tilsvarende arbeid.

Bygda Klæbu var på forhånd delt inn i 15 områder og de fremmøtte/innsamlere fikk hver sin del av bygda.

Et to-årig prosjekt hvor innsamlerne etter hvert skal kontakte informanter/personer med svært god kjennskap til lokale navn. Når navn er samlet fra de forskjellige områdene, gjenstår det datatekniske registreringsarbeidet.

Midler til prosjektet er bevilget av Norsk språkråd.

Ragnar Thesen

 

 

 

 

Sted 3.jpg