Prosjekt «Innsamling av stedsnavn i Klæbu».

Onsdag 22. januar 2020

 

Sted 4.jpg

Eli Ellingsve

 

Sted 1.jpg

 

 

Sted 3.jpg

 

 

Femten historieinteresserte var onsdag kveld samlet i «kommunestyresalen» for å få en innføring i hvordan samle inn lokale navn.

Med navnkonsulent Eli Ellingsve som ressursperson fikk forsamlingen info. om tilsvarende arbeid.

Bygda Klæbu var på forhånd delt inn i 15 områder og de fremmøtte/innsamlere fikk hver sin del av bygda.

Et to-årig prosjekt hvor innsamlerne etter hvert skal kontakte informanter/personer med svært god kjennskap til lokale navn. Når navn er samlet fra de forskjellige områdene, gjenstår det datatekniske registreringsarbeidet.

Midler til prosjektet er bevilget av Norsk språkråd.

Ragnar Thesen

-----------------------------------------------

Kartlegging av stedsnavn i Klæbu – 9. april

Astrid Grendstad og Terje Klokk

Dette prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt. Dette foregår nå i Klæbu, men det ble litt stillstans i  disse coronatider. Dersom du som leser dette sitter med kunnskap om lokale stedsnavn i Klæbu oppfordrer vi deg til i en ledig stund og sette deg ned og notere lokale stedsnavn du kommer på. Ingen ting er feil, bare noter det du kommer på. Vi har delt inn Klæbu i 15 områder med ansvarlige innen hvert område. Dersom du vil bidra så ta kontakt en av oss tre som står under her med telefonnummer og E-poster, så skal vi formidle kontakt til den som er ansvarlig innen det området der du kommer med navn. Vi er spesielt interessert i eldre navn. Nye gatenavn i byggefeltene er ikke så interessant i dette prosjektet.

Eksempel på type stedsnavn vi ønsker:

· åkerteiger

· skogteiger

· navn på stier, ferdselsveier

· rasteplasser og kaffekok

· bekker, dammer og brønner

· stedsnavn det knytter seg sagn, fortellinger og hendelser til.

· natur og geografiske (topografi) som bosso til hjortevilt, fiskeplasser, jaktposter

· myrer, åser, hauger

· stedsnavn knyttet til grensemarkeringer

· religiøst opphav

· leike- og idrettsplasser. eks. Heia stadion på Tanem, hoppbakker

· steiner, trær o.l med navn

· kulturminner

Et godt tips er å ha et ark liggende der en noterer stedsnavn etter hvert som de dukker opp. En annen metode er at en kan tenke seg at en går en tur, og noterer de stedsnavnene som en går forbi.

Stedsnavn fra Neset og Brungmarka er mangelfullt, så vi håper at noen kan bidra med flere fra de områdene.

Ta kontakt med:

Astrid Grendstad. gulost2015@gmail.com ,  94842415

Terje Klokk. teklok@online.no ,  47306154

Tove Kummeneje tove@kummeneje.name ,  2805492