Tanemsåsen.jpg

Tanemsåsen

 

 

Forsamling 1.jpg

 

 

 

 

Forelesere 1.jpg

Serina Lyngstad Griffioen og Kristina Elena

Bjørklund Mora

Ivar.jpg

Ivar Skei

 

Temakveld i Gamle Festsal - 23. nov.

”Bygdeborger i Klæbu”

Mange trosset regnværet tirsdag kveld og fylte opp Gamle festsal for å høre om bygdeborgene på Tanemsåsen og Litjmyrberget. Fire arkeologer fra NTNU gjorde dette til en interessant og spennende kveld med sine presentasjoner og gode bilder fra sine utgravninger. Ingrid Ystgaard fortalte om bygdeborger i Norge  generelt; hvor de finnes geografisk, byggemåte, beliggenhet og noen tanker/refleksjoner rundt bruken av disse. Henrik Solberg tok for seg Tanemsborgen. Mens Serina Lyngstad Griffioen og Kristina Elena Bjørklund Mora fortalte om deres forskningsarbeid på bygdeborgen på Litjmyrberget (såkalte tvillingborgen).

Arkeologene viste bilder fra deres utgravinger på borgene i vår; om murverket, omrisset av murenes beliggenhet og funn i forhold til dateringer. Arbeidet med dateringene av funn er fortsatt ikke helt avsluttet. Men funn på begge borger som ble presentert denne kvelden dateres til perioden 0 – 400 år etter Kristus, med Tanemsborgen som eldst. Når det gjelder endelig resultat på dateringene så vil historielaget følge opp dette med arkeologene og komme tilbake med mer info når dette foreligger. Mange oppmøtte hadde spørsmål til arkeologenes arbeid og så kan man bare undre seg over hva som foregikk i området rundt/like etter år 0. Anbefaler alle å besøke i hvert fall Tanemsborgen. Litjmyrberget er ikke så lett tilgjengelig.

Det var som vanlig sosial kaffepause med te-kake og loddsalg. Historielaget trakk bl.a. en stor fruktkurv gitt av Obs City Syd. Torbjørn ble den heldige vinner.

I pausen presenterte Ivar (leder av redaksjonskomiteen) det nye årsskriftet og kalenderen 2022. Han fortalte om arbeidet som er lagt ned i løpet av året og oppfordret alle til anskaffelse av disse populære publikasjoner, både for egen lesing og for økonomisk støtte til historielaget. Dette er viktig arbeid for bevaring og dokumentasjon av bygdas historie.

Takk til arkeologene og andre bidragsytere for denne vellykkede Historiekvelden.

Alf Steinar Tømmervold

Les mer om ”Årsskrift og Kalender” her

Se arkeologenes foredrag (PowerPoint) . .

-         Bygdeborger

-         Tanemsåsen

-         Litjmyrberget

Forelesere 2.jpg Forelesere 3.jpg

Henrik Solberg                         Ingrid Ystgaard

 

Forsamling 2.jpg