Klæbu Historielag – 40 år

Kake.jpg17. september 2021, var det 40 år siden Klæbu historielag ble stiftet.

Gratulerer til alle medlemmer og «klæbygger»

Stiftelsen av historielaget fant sted etter litt forarbeide sommeren 1981. Deretter inviterte Hovedutvalg for kultur og fritid i Klæbu kommune og en del historisk interesserte personer til møte i Klæbu samfunnshus i den hensikt å diskutere oppstart av et historielag. Etter en grundig diskusjon, ble konklusjonen at Hovedutvalget skulle kalle inn til konstituerende møte i Klæbu samfunnshus den 17.09.1981. 13. kvinner og menn møtte frem til dette møtet, inkludert Jens Haukdal og Ola Storhaugen fra Gauldal historielag. De sistnevnte var invitert for å gi råd i forbindelse med det videre arbeid med opprettelse av et historielag. Klæbu historielag ble stiftet denne kvelden med Lars L. Forseth som formann. Øvrige styremedlemmer ble Ole Svaan nestformann, Inge Vevang sekretær, Anna Karin Krokum kasserer, Møyfrid Hallset Skei styremedlem, varamedlemmer Asbjørn Stjern, Stein Tranvik og Olav Svendsrud. Vi kommer tilbake til mer om stiftelsen av historielaget i egen artikkel i Årsskriftet før jul.

Markeringen av dette 40-jubileet startet på friluftsdagen på Teigen i årets kulturuke. Videre inviterer vi til historisk vandring til Pikhaugen i morgen lørdag. Se egen invitasjon. Turen opp til Pikhaugen kan være litt tøff. Derfor åpner vi bommen inn til Bygdemuseet, sånn at den som ønsker det kan går en tur inne på området. Ta gjerne med egen kaffe m.m. Videre arrangerer vi en historiekveld i Kirkefestuka torsdag 28. oktober sammen med Kirka med tema «Haugianerne». Vi prøver også å få til en historiekveld i november med tema «Bygdeborger».  Alt dette kommer vi tilbake til.

Når det gjelder den tradisjonelle medlemsturen på høsten, har styret sammen med turkomiteen besluttet å utsette dette til neste høst. Koronaepidemien er fortsatt et hinder som begrenser arrangement.  Men vi håper at smittevernhensyn åpner for flere arrangement fremover. Følg med på hjemmesiden og facebook.

Styret