Hans-Nielsen-Hauge 1.jpg

 

B1.jpg

Idar Kjølsvik

 

B2.jpg

 

B4.jpg B5.jpg

Arnt Morten Holmli      Håvard Liang

(innlegg)                          (musikk)

 

B3.jpg

Underveis fikk vi høre vakker salmesang ved Kjølsvik og vår egen prest Toril.

 

Temakveld under Kirkefestuka – 28. okt.

om Hans Nielsen Hauge

Mange fant veien til Kulturhuset torsdag kveld i Kirkefestuka til temakveld om Hans Nielsen Hauge. Vi ønsket å markere 250-års jubileet for hans fødsel og arrangementet kom i stand som et samarbeid mellom Kirka og Klæbu historielag. Vi var så heldige å få besøk av professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet med et godt forberedt foredrag «om Hans Nielsen Hauges historie med fokus på Trøndelag».

Men først startet møtet med musikalsk innslag fra musikkskolen ved Håvard Liang. Han spilte et par flotte nummer for oss på el-piano.

Deretter var det Kjølsvik’s tur som med utgangspunkt i det kjente maleriet haugianerne» av Adolp Tiedemann 1848 holdt et interessant og engasjerende foredrag om en person kjent som lekpredikant, salmedikter, industrigründer og samfunnsbygger. Etter et møte med Gud på et jorde i Østfold hvor Hauge var født, gikk han som ung mann ut i landet og satte dype, nasjonale spor med det som er kalt haugianismen, også kjent fra bygdene i Trøndelag. Kjølsvik`s foredrag handlet mye om hvordan dette påvirket bygdene rundt Trondheimsfjorden og hvordan vi kan se igjen spor av dette i dag.

I 1799 bodde Hauge på Leinstrand, starten for moderne tid i Trøndelag. Klæbu seminar,- etablert i  1839, -  ble  nok  også påvirket av haugianerne. I forbindelse med sine to lange turer med forkynnervirksomhet omkring i Trøndelag, var bl.a. Hans Nielsen Hauge svært aktiv i området rundt Strindfjorden. På sine vandringer omkring fra sted til sted spaserte og strikket Hauge samtidige som han sang, - for etter hvert; - sine kjente sanger. Som næringsutvikler var også Hauge en av samtidens største grundere og ble kjent for at han satte i gang over 30 virksomheter. Som ikke-volds predikant ble han arrestert 10 ganger, men ble satt fri etter kort tid.
Kjølsvik gav også forsamlingen en «tilnærming» til haugebevegelsen i Trøndelag. Som teolog og professor har Ivar lenge forsket om «trøndertrua».

Publikum kjente seg igjen fra forskningsarbeidet som Kjølsvik la frem eksempler på.

På slutten av kvelden fikk forsamlingen se og høre om haugevotten som Anne Kvam allerede har produsert vel 20 stk. av. Kan kjøpes/bestilles hos kirkekontoret med inntekt til menighetens misjonsprosjekt i Kambodsja.

Flere av tilhørerne bidro med tanker og refleksjoner rundt temaet; bl.a. sokneprest i Agdenes Lars Sperre som hadde tatt turen til Klæbu, og vår egen Arnt Morten Holmli. Sistnevnte fortalte bl.a. litt om haugianerne Arnt og Randi Solem fra Klæbu og at de omtales i en egen artikkel i årets Årsskrift som kommer før jul.

Hauge var også kjent for sin interesse for strikking og Anne Kvam viste frem «haugevotten» som hun produserer til inntekt for menighetens misjonsprosjekt i Kambodsja.

Kan kjøpes på kirkekontoret.

I pausen ble det som vanlig kaffespleis og sosial stemning med te-kake og kaffe.

Ref.  Alf Steinar Tømmervold og Ragnar Thesen