Trondheim kommunes byggeskikkpris 2021

tildelt Klæbu Historielag

Nybygget.jpg  Inne.jpg

 

I en tilstelning i Rådhussalen i Sentralbiblioteket 31. januar, ble Klæbu historielag sammen med Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS og Fakultet for arkitektur og design NTNU, tildelt Byggeskikkprisen 2021 for prosjektet med nyhuset på Teigen.

Mona Berger.jpgByggeskikkprisen går til prosjekter av høy kvalitet, som er knyttet til folks dagligliv og miljø. Det må i tillegg tas hensyn til Trondheims egenart.

Prisen ble delt ut av varaordfører Mona Berger mandag 31. januar i Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. I begrunnelsen ble det trukket frem at bygget føles som en integrert og naturlig del av det eksisterende historiske tunet og landskapet. Det er nesten utelukkende blitt brukt tømmer fra skogsområder i nærheten. Juryen vil også trekke frem dugnadsinnsatsen som ligger bak prosjektet.

 

    Se bilder fra byggeperioden – linker nedenfor:

    Informasjonsmøte om utbyggingen på Teigen

    Tilvirke av materialer til nybygget

    Grunnarbeid

    Byggestart

    Tilvirke av materialer til naustet

    Nybygget reises

    Legging av ytterpanel

    Innsetting av vinduer – og maling