Minnested for psykisk utviklingshemmede fra Klæbu off. pleiehjem/Hallsetheimen ved Klæbu kirkegård.

Initiativet til etableringen kommer fra Kirkevergen i Trondheim. Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av Arnt Morten Holmli fra Kirkevergen, Nils A Grendstad og Astrid Grendstad fra Klæbu historielag.

I styremøte sist torsdag behandlet historielaget bl.a. ovennevnte sak på grunnlag av saksfremlegg fra arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen møtte og la frem utarbeidet saksfremlegg i styremøtet.

Etter Seminaret (1839-1892) og Blindeskolen (1893-1912), ble Klæbu off. pleiehjem etablert på området i 1917. Denne institusjonen ble lagt ned i forbindelse med innføringen av HVPU-reformen i 1991. Alt dette omtalt i egen litteratur. I boka «Omsorg i endring» er det beskrevet at det først i 1952 ble vedtatt at alle døde fra «Pleiehjemmet» skulle ha egen grav og eget gravminne. Før den tid var det ulik praksis i ulike perioder på hvordan døde ble behandlet og gravlagt.

For å gjøre litt ære på og hedre alle som døde mens de var beboere ved institusjonen, ønsker vi å etablere et minnested. Dette er beskrevet i et meget godt saksfremlegg fra arbeidsgruppen.

Styret i Klæbu historielag støtter enstemmig arbeidsgruppens saksfremlegg  og ser frem til et fint og verdig minnested for alle psykisk utviklingshemmede som døde mens de var beboere ved institusjonen.

Alf Steinar Tømmervold (leder KH)

 

Les  Saksfremlegget fra arbeidsgruppa