Årsmøte 2023

16. mars

image0.jpeg

. . uten mat . .

 

image2.jpeg

. . et stort stykke takk . .

 

image1.jpeg

 

 

Torsdag kveld fylte vi opp kommunestyresalen med medlemmer til årsmøte i Klæbu historielag. Dette er på kvelden 3 år siden vi måtte avlyse årsmøtet i 2020 pga koronapandemien. Men nå ar vi godt i gang igjen med våre arrangementer og aktiviteter. Årsmøtet startet tradisjonelt med underholdning fra Kulturskolen. 3 elever stilte opp sammen med Ruth. En på gitar og 2 på horn ga oss en fin opptreden med nydelige toner. Elevene fikk hvert sitt gavekort for opptredenen.

Årsmøtet ble ledet av Ann-Mari som ledet oss stødig gjennom faste årsmøteposter som bl.a. årsberetning, regnskap/budsjett og valg. Aktive medlemmer ga mange gode diskusjoner og innspill/forslag som referent Ragnar sørget for å få ned i protokollen. Mange medlemmer finner sine navn på valglista. Leder Alf Steinar takket for seg i sitt lederverv etter 9 år. Valgkomiteen hadde ikke lykkes å finne erstatter for han og det ble enstemmig bestemt at valgkomiteen jobber videre med å finne ny leder frem mot ekstraordinært møte i slutten av april. Dato blir nærmere kunngjort og vi satser på å avholde dette møtet i nyhuset på Teigen.

Etter den offisielle delen, var det servering i kantina; karbonadesmørbrød, marsipankake og kaffe/brus. Nydelig mat levert av Prima. Og da går samtalene ivrig rundt bordene. På oppfordring fra Redaksjonskomiteen, ble medlemmene oppfordret til å komme med innspill på stoff til årsskriftet og kalenderen. Hva slags innhold ønsker medlemmene at årsskriftet skal ha? Gammelt historisk stoff eller stoff av nyere dato? Kulturelt stoff eller politisk historie? Hva med årsskriftets format og antall sider? Bilder? Mm. Et lite workshop som endte opp med oppsummering i kommunestyresalen. Redaksjonskomiteen er alltid mottakelig for tips på egen mailadresse; redaksjon@klabuhistorielag.no.

Årsmøtedokumentene legges ut på historielagets hjemmeside; https://klabuhistorielag@online.no.

Alf Steinar Tømmervold

 

 

Se saksdokumenter . . .

     Årsmelding 2022                 

     Regnskap 2022

     Budsjett 2023

 

    Valg

    Valget ble ikke komplett gjennomført,

    leder gjenstår. Ekstraordinært årsmøte

    skal avholdess innen 30.04.