Medlemsmøte Lysklett skole 07.12.23

 

B1.jpg

 

B2.jpg

 

Medlemsmøte med presentasjon av årets årsskrift ble avholdt med godt oppmøte tross 15 kalde grader!

40 personer møtte opp og fikk et artig innblikk i skoledagene i disse lokalene på 50- og 60-tallet av Viggo Storvold og Kåre Haugen. Etter kaffeservering med tekake og nydelig hjemmebakt kringle, fikk redaksjonskomiteens leder Ivar Skei ordet og fortalte om arbeidet og produktet i 2023. Han snakket også om filosofien bak årsskriftene, formålet med dokumentasjon og overlevering av lokalhistorie til etterslektene. Hovedtema i årets årsskrift er kraftutbyggingen i Klæbu, som startet for 100 år siden. Nesten hele redaksjonskomiteen var til stede, og vi fikk mange gode historier.

Lars Roan og May Aarø Lium ba om innspill til navngiving av 4 nye veier i det nye boligfeltet i Trøåsen. (Og som altså ikke er Trøåsen). Forslagene blir sendt til kommunen, og det blir spennende å se om det går igjennom.

Til slutt kunne alle frammøtte finne sine årsskrift, og det resterende ble fordelt til utkjøring.

Møtet avsluttet 21.30.

Tekst og bilde Ann-Mari Haugness