Årsmøte 2024 – 7. mars

 

 

Bilde 1.jpg

 

Bilde 3.jpg

 

Bilde 2.jpg

 

Årsmøtet 2024

ble avviklet i Tanem Grendehus

med 27 medlemmer tilstede

 

Lars Roan ønsket velkommen og vi fikk først et kunstnerisk innslag med eminent munnspill av Jan Ditmar Kahrs. Leder innledet deretter årsmøtet med de første 4 faste postene valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under møteprotokoll

Det ble henholdsvis valgt Lars Roan, Ann-Mari Haugness, Lars Forset og Klara Dragsten

Post 5 Årsmelding opplest og gjennomgått av leder. Godkjent

Post 6 Regnskap: Hovedpunktene gjennomgått og kommentert av kasserer. Godkjent

Post 7 Fastsettelse kontingent: Uendret 300, godkjent

Post 8 Godtgjørelse kasserer: Uendret 8.000 godkjent

Post 9 innkomne forslag:
Opprettelse av navnekomitè 5 personer, vedtatt

Post 10 Årsplan/arbeidsliste/prosjekter: Styrets forslag med tillegg for steinkaia, vedtatt

Post 11 Valg: Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og fylt alle poster. Ledet av Lillian Krokum ble alle foreslåtte valgt med akklamasjon.

Årsmøtet hevet og karbonadesmørbrød og bløtkake ble servert av en dyktig gjeng sanitetsdamer.

Etter kaffen ble det et mere uformelt medlemsmøte der følgende saker ble tatt opp:

Lars Roan:    Orienterte om opprydding som må gjøres av gjenstander. Ev. tilbakelevering eller annen avhending. Det må settes en begrensning for mottak
Jan E. Tillereggen: Etterlyser en plan for rekruttering, prioritering av forestående oppgaver, plan for fremvisning av gjenstander. Hve skjer med smia?
Astrid Grendstad: Oppfordrer til mere aktiv bruk av nyhuset, tilbud om aktiviteter sommerstid
Alle disse punktene ble diskutert, og styret tar det med seg videre i planleggingen

En overordnet oppgave er det å definere hva Teigen skal være i framtiden, Museum eller Bygdetun? Det er ikke kapasitet til begge deler.

Møtet avsluttet ca 21.30

 

Tekst og bilde – Lars Roan