master04_image001

                                                                                              Referat fra møter og aktiviteter

 

2024

Årsmøte 2024 – 07. mars

 

master04_image001

2023

*      Historiekveld - Utvandringen til Amerika    09. februar

*      Årsmøte 2023 – 16. mars

*      Ekstraordinært Årsmøte 27. april

*      Skoleklasser på Teigen 31. mai

*      Gudstjeneste på Teigen 11. juni

*      St.Hans på Teigen 23. juni

*      Historiekveld 30. aug

*      Familiedag på Teigen 3. september

*      Historietur 30. september

*      Årsfest 16. nov

*      Historiekveld 07. des

 

 

 

 

master04_image001

2022

*      Trondheim kommunes byggeskikkpris 2021 – 31. jan.

*      Minnested for psykisk utviklingshemmede fra Klæbu off. pleiehjem – 10. mars

*      Årsmøte 2022 – 28. april

*      Johan Nordahl Brun Marsjen – 7. mai

*      Besøk på Horgøien gård – Lundamo  - 18. mai

*      4. klasse fra Sørborgen og Tanem skoler besøker Teigen – 1. og 2. juni

*      Historiekveld med tema ”Trønderske idrettsutøvere” – 14. juni

*      SanktHansaften på Teigen – 23. juni

*      Historiekveld med tema ’Bergkunst i Midt-Norge og Klæbu’ – 30. august

*      Familiedag på Teigen – 4. september

*      Medlemstur til Tingvoll – 24. september

*      Årsfest – 7. desember

 

master04_image001

2021

*      Johan Nordahl Brun Marsjen 8. mai

*      Dugnad på Teigen 28. mai

*      Friluftsdagen på Teigen 5. sept.

*       Historielaget 40 år – 17. sept.

*      Vandring til Pikhaugen 18. sept.

*      Temakveld i ”Kirkefestuka” – Hans Nielsen Hauge  28. okt.

*       Temakveld - Bygdeborger i Klæbu 23. nov.

*       Premiering Trimkassa på Tanemsåsen

  

master04_image001

2020

*      Prosjekt ”Innsamling av stedsnavn i Klæbu – 22. januar

*      Lokalhistorisk magasin besøker Teigen – 23. januar

*      Skihistorie ved forfatter Thor Gotaas – 10. februar

*      Innredning - installasjoner i Nybygget på Teigen – 25. februar

*      Historiske Trøndelag Podkast – 1. mars

*      Frigjøringsdagen – 8. mai

*      17. mai - Gratulerer med dagen

*      4. juni - Dugnad på Teigen

*      14. juli - På setervei til Brøttemsvollen

*      Desember – Utgivelse av Årsskrift og Kalender

 

master04_image001

2019

*      Temakveld - Klæbu Seminar - 7. februar

*      Årsmøte 14. mars

*      Johan Nordahl Brun marsjen - 4. mai

*      Temakveld - Kartlegging av kulturminner i Klæbu 21. mai

*      En annerledes skoledag for 4. klassinger på Teigen 5-6. juni

*      St.Hansaften på Teigen 23. juni

*      Løkaunet kraftverk - Springfossen - Hyttfossen 10. juli

*      Selbusjøen som ferdselsåre - Trangfossen og Hyttfossen 27. august

*      Markedsdagen - Kulturuka 31. august

*      Familie- og Friluftsdag på Teigen 01. september

*      Montering av vinduer i Nybygget på Teigen 19. september

*      Historielagets tur 28. september

*      «Historietime» på Klæbu folkebibliotek, 25. oktober

*      Årsfest, 19. november

 

master04_image001

2018

*      Bygdeborgen på Tanemsåsen  -  5. februar

*      "Og stier ble til vei . ." - Temakveld  -  8. februar

*      Årsmøte 2018  -  15. mars

*      Temakveld - Kulturminner i Klæbu  -  8. mai

*      Skoledag for 4. klassinger på Teigen  -  6. og 7. juni

*      Friluftsgudstjeneste på Teigen  -  17. juni

*      St.Hansaften på Teigen  -  23. juni

*      Bystyret/Trondheim og Kommunestyret/Klæbu på Teigen  -  15. aug.

*      Historiekveld ved Forseth Mølle  -  28. aug.

*      Familiedag på Teigen  -  2. sept.

*      Tur til Frøya  -  21-22. sept.

*      Årsfest  -  22. nov.

*      Dugnader på Teigen   

 

master04_image001

2017

*      Informasjonsmøte om utbyggingen på Teigen  -  12. januar

*      Tilvirke av materialer til nybygget på Klæbu bygdemuseum - Teigen  -  23. - 27. januar

*      Grunnarbeid og byggestart på Teigen -  2. - 12. februar

*      Bygging på Teigen -  13. - 17. februar

*      Tilvirke av materialer til naustet på Teigen -  6. - 10. mars

*      Stampåsbåt til naustet på Teigen  

*      Nybygget reises 13. - 17. mars  

*      Tragisk drukningsulykke på Selbusjøen for 80 år siden -  3. mars

*      Årsmøte 2017 -  16. mars

*      Temakveld - "General Armfeldts felttog i Trøndelag 1718" -  25. april

*      Johan Nordahl Brun-marsjen -  6. mai

*      17. mai - Kransnedleggelse Klæbu kirke  

*      Vårdugnad på Teigen -   23. mai

*      Kulturenheten fra Trondheim kommune besøker Teigen -   23. mai

*      Skoledag på Teigen -   31. mai og 1. juni

*      Gudstjeneste på Teigen -   18. juni

*      StHansfeiring på Teigen -   23. juni

*      Vandring 'Bli kjent i Nideng' -   24. august

*      Hallsetheimen/Klæbu pleiehjem - 100 år -   29. august

*      Familie- og friluftsdag på Teigen -   3. september

*      Tur til "Grønningens rike" -   23. september

*      Historiekveld om Reformasjonen -   26. oktober

 

master04_image001

2016

*      Temakveld - "Kulturminneplan for Klæbu" - "FN-tjeneste i Gaza - 1959"    -  9. feb.

*      Minnemarkering for leirraset på Tiller for 200 år siden    -  7. mars

*      Årsmøte 2016    -  15. mars

*      Tale for dagen og kransnedleggelse ved Klæbu kirke    -  17. mai

*      En annerledes skoledag for 4. klassinger    -  2. og 3. juni

*      Vandring til gamle setervoller - Gulltjønna - Aunvollen    -  7. juni

*      StHansfeiring på Teigen    -  23. juni

*      Temakveld - Restaureringen av Forseth Mølle    -  30. aug.

*      Familie- og friluftsdag på Teigen    -  4. sept.

*      Vandring Tulluan skole - Forseth mølle    -  13. sept.

*      Tur til Frosta og Tautra    -  18. sept.

 

 

master04_image001

2015

*      Temakveld - "Friluftslivets år 2015"   -  18. feb.

*      Årsmøte 2015   -  18. mars

*      Vandring fra Løkkaunet til skyttergravene på Hyttfossen   -  7. mai

*      Aktivitetsdager for 4. klassinger på museet   -  2. og 3. juni

*      Friluftsgudstjeneste på Teigen   -  14. juni

*      St.Hansaften på Teigen   -  23. juni

*      Temakveld - "Kommuneinndelingen som foregikk i -60 åra"   -  1. sept.

*      Familie- og friluftsdag på Teigen   -  6. sept.

*      Medlemstur til Meråker   -  26. sept.

*      Ekstraordinært Årsmøte   -  7. okt.

*      Klæbu kirke 225 år   -  15. okt.

*      Årsfest/Julebord 2015   -  25. nov.

 

master04_image001

2014

*      Temakveld - Skisport i Klæbu   -  6. feb.

*      Årsmøte 2014   -  19. mars

*      Byvandring   -  23. april

*      Minnemarkering ved Klæbu kirke   -  17. mai

*      Vandring Svean - Løkaunet   -  28. mai

*      Friluftsgudstjeneste på Teigen   -  15. juni

*      St.Hansaften på Teigen   -  23. juni

*      Temakveld - 200-årsjubileet for Norges grunnlov   -  2. sept.

*      Familie- og friluftsdag på Teigen   -  7. sept.

*      Stampåsbåtene med "DemokratiBudstikka" ankommer Teigen   -  9. sept.

*      Bevaringsplan for Klæbu kirkegård overlevert Menighetsrådet   -  17. sept.

*      "Vi dro til Eidsvoll"   -  10-12. okt.

*      Temakveld - 'Aktiviteter på og omkring Selbusjøen'   -  29. okt.

*      Boklansering - "Omsorg i endring"   -  8. des.

*      Årsavslutning 2014 - komiteer og medarbeidere   -  9. des.

 

 

master04_image001

2013

*      Årsmøte 2013 - 6. mars

*      Årets vandring 29. mai

*      St.Hansfeiring på Teigen

*      Familiedag på Teigen  -  1. sept.

*      Tur til Tjeldbergodden og Melland fort  -  29. sept.

*      Temakveld - Kraftutbygging i Klæbu  -  30. okt.

*      Museumskomiteens julebord  -  27. nov.

 

master04_image001

2012

*      Årsmøte 2012 - 8. mars

*      Medlemsmøte – Kulturminnekveld 28. mars

*      Dugnadskveld på Teigen – 14. mai

*      Familiedag på Teigen  -  2. sept.

*      Kulturminnedagen  -  5. sept.

*      Medlemstur til Orkdal  -  23. sept.

 

master04_image001

2011

*      Årsmøte 2011 - 10. mars

*      Medlemsmøte  -  4. mai

*      Øl og Ornamentikk  -  5. mai

*      Tur til Byavollen  26. mai

*      St.Hans på Bygdemuseet

*      Familiedag på Teigen  - 4. sept.

*      Kulturminnedagen  -  11. sept.

*      Høsttur til Kolbrandsdal stavkirke – 2. okt.

 

master04_image001

2010

*      Årsmøte 2010 - 11. mars

*      Frigjøringsdagen 8. mai – Kristiansten festning

*      Aktivitetsdager for 4-klassinger på museet

*      Vandring til Forsethvollen – 26. mai

*      St.Hansfeiring på Teigen

*      Vandring i Gerhard Schønings fotspor – 2. september

*      Familiefriluftsdag på Teigen  - 5. september

*      Høsttur - "Den Gyldne Omvei"  - 25. september

 

master04_image001

2009

*      Utflukt til Hevillen – 27. mai

*      Familiefriluftsdag på Teigen – 29. august

*      Kulturminnedagen med vandring til Tanemsåsen – 13. september

*      Turene til Storfosna og Kråkvåg – 3. og 17. oktober

 

master04_image001