Rune-3Thumb.jpg

Logo.jpg

LaanaGIF.gif

 

Klæbu Historielag ble stiftet 17. september 1981,

og har i dag 360 medlemmer. Laget har som formål å verne om våre

kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Dette prøver vi å formidle gjennom en rekke aktiviteter ved blant annet utgivelse av

Årsskrift og kalender, foredrag på våre medlemsmøter, vandringer på ’gjengrodde stier’

og en stor bildesamling som er tilgjengelig på Klæbu Folkebibliotek.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av Klæbu bygdemuseum på Teigen,

og fra 1. januar 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres det museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste,

St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

Medlemsmøter avholdes i Gamle festsal på Seminarplassen.

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

Årsskrift og Kalender

 

2018.jpg

Årsskrift og Kalender er å få kjøpt i butikkene i Klæbu, på biblioteket, eller ved henvendelse til historielagets styre.

Årsskrift kr. 150  -   Kalender  kr. 100

 

Klikk på bildene og les mer om innholdet. .

 

Kalender 2019.jpg

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

                                                                             Aktiviteter i 2018

 

11 4klasse.JPG

       Historielagets årsfest

                   22. november

Leder i historielaget kunne ønske omlag 40 av lagets støttespillere velkommen til den tradisjonelle årsfest i Gamle festsal.

Les mer og se bilder

 

                                                            BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

11 4klasse.JPG

      Tur til øyriket Frøya

                  21.-22. september

Høsten hadde virkelig gjort «sitt inntog» da Klæbu historielag gjennomførte sin tradisjonelle årlige medlemstur; - denne gang til øyriket Frøya ytterst på Trøndelagskysten . .

Les mer og se bilder

 

                                                            BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

11 4klasse.JPG

Familie-/friluftsdag på Teigen

søndag 2. september

I fint høstvær ble Kulturuka avsluttet med ’Familie-/friluftsdag’ her på Teigen, med aktiviteter for både barn og voksne. Sjelden har ’friluftsdagen’ hatt så mange besøkende, parkeringsplassen var full, og rundt femhundre besøkende var trolig innom i løpet av dagen.

Les mer og se bilder

 

                                                            BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

11 4klasse.JPG

Historiekveld ved Forseth mølle

tirsdag 28. august

En hyggelig tirsdagskveld for de vel 25 fremmøtte på historielagets utekveld på Forseth Mølle.

Med temperatur i nærheten av 20-tallet inklusive kaffe/sjokoladekake og informasjon om restaureringen av mølla ved Håvard Huseby - ble «sommerkvelden» riktig trivelig.

Les mer og se bilder

 

                                                            BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

11 4klasse.JPG

Bystyret/Trondheim og kommunestyret/

Klæbu på Teigen 15. august

Trondheim bystyre og Klæbu kommunestyre møttes til fellesmøte og sosialt arrangement på Teigen 15. august. Ordførerne Rita og Kirsti ledet samlingen og Klæbu historielag hadde lagt til rette med pyntede lokaler og servering i nyhuset. Menyen var rømmegrøt og spekemat og kaffe og kaker . . .

Les mer og se bilder

 

                                                            BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

11 4klasse.JPG

St.Hansaften på Teigen

Bålet brant lystig, regnbygene gav seg, Selbusjøen lå der som et speil - alt lå tilrette for en fin St.Hansaften for de rundt 100 besøkende denne kvelden . .

Les mer og se bilder

 

                                                             BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

11 4klasse.JPG

Friluftsgudstjeneste

på Teigen 17. juni

Sokneprest Toril Stendahl kunne ønske velkommen til rundt 100 besøkende som hadde funnet veien til Teigen denne søndagen, i solskinn og god temperatur.

Les mer og se bilder

 

                                                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

11 4klasse.JPG

Museumsdager for 4-klassinger

på Teigen 6. og 7. juni.

Det ble to aktive dager for elevene fra Sørborgen og Tanem barneskoler da de hadde en litt annerledes 'skoledag' på Teigen 6. og 7. juni.

Les mer . .

 

                                                               BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

B1.JPG

Temakveld  - 8. mai

“Kartlegging av kulturminner i Klæbu”

Klæbu historielag hadde tirsdag kveld besøk av arkeologene Ragnhild Berge, Ole Risbøl og Ellen Grav Ellingsen fra NTNU Vitenskapsmuseet.

De vel 30 fremmøtte fikk høre at Klæbu nok ikke er den kommunen en vet mest om mht kulturminner. Uansett har det vært en del funn opp gjennom årene.  F.eks er ganske mange kullgroper(mange fra 1200-tallet) funnet og hele sju steder hvor det er produsert jern er oppdaget.

Les mer . .

 

                                                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

B1.JPG

Årsmøte 15. mars

Historielaget avholdt sitt ordinære årsmøte i Gamle festsal torsdag 15. mars . .

Les mer . .

 

                                                               BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Maerk bru.JPG

«Og stier ble til vei . . . »

                              8. februar

Historiekveld med Per Løvås fra Heimdal historielag med interessante fortellinger om historiske veger og bruer i Trøndelag, fra Gamle Kongevei på Dovre til åpningen av Tanem bru i 2002.

Les mer . .

 

                                                                 BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Tanemsaasen.jpg

T1.JPG

Bygdeborgen på Tanemsåsen.

                                    5. februar

Maskinene er på plass og granskogen felles på Tanemsåsen. Dette blottlegger Tanemsborgen og bidrar til et nytt og spennende turmål og utsiktspunkt med utrolig utsikt i alle himmelretninger.

Klæbu historielag har vært på befaring sammen med grunneier Håvard Grendstad og arkeolog Hans Marius Johansen fra Riksantikvaren/ Fylkeskommunen. Området skal legges til rette for historieinteresserte, spreke turgåere og skoleungdom . . e skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget av fagfolk i 1980 og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl.a. historiske vandringer. Dateringer fra Tanemsborgen viser til aktiviteter på Tanemsborgen tilbake til rundt Kristi fødsel. Det finnes mye stoff og interessant lesing om bygdeborgen på Tanemsåsen. Her er noe:e skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget av fagfolk i 1980 og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl.a. historiske vandringer. Dateringer fra Tanemsborgen viser til aktiviteter på Tanemsborgen tilbake til rundt Kristi fødsel. Det finnes mye stoff og interessant lesing om bygdeborgen på Tanemsåsen. Her er noe:
https://no.wikipedia.org/wiki/Tanemsborgen
Årsskrift 1988 s. 23 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1988.pdf
Årsskrift 1989 s. 9 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1989.pdf
Årsskrift 1997 s. 6 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1997.pdf
Vandring sept. 2009: http://www.klabuhistorielag.no/Refer…/…/Kulturminnedagen.htm
Det kommer mer på vår hjemmeside. Og vi orienterer litt om saken på vår temakveld kommende torsdag; se p

Les mer . .

 

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.

Bli medlem, kontingenten er 300,- kr. året.

Ta kontakt med en i styret eller send en epost til: epost@klabuhistorielag.no

Følg oss på Facebook

 

 

Runestein fra Tanem  – ”mairle”, urnordisk navn for Marila

Klæbu bygdemuseum på Teigen

Bord.png

 

 

  .