Rune-3Thumb.jpg

Logo.jpg

LaanaGIF.gif

 

Klæbu Historielag ble stiftet 17. september 1981,

og har i dag 360 medlemmer. Laget har som formål å verne om våre

kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Dette prøver vi å formidle gjennom en rekke aktiviteter ved blant annet utgivelse av

Årsskrift og kalender, foredrag på våre medlemsmøter, vandringer på ’gjengrodde stier’

og en stor bildesamling som er tilgjengelig på Klæbu Folkebibliotek.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av Klæbu bygdemuseum på Teigen,

og fra 1. januar 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres det museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste,

St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

Medlemsmøter avholdes i Gamle festsal på Seminarplassen.

 

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

                                                                            Referater  -  2019

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

       Årsmøte 2019

Historielaget avholdt sitt ordinære årsmøte i Gamle festsal torsdag 14. mars,  hvor Alf Steinar Tømmervold  kunne ønske velkommen til rundt 40 medlemmer. Det formelle med Innkalling/Saksliste ble gjennomgått og godkjent, og Sissel Nordseth ble valgt til å lede årsmøte videre.

Les mer . .

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

      Klæbu Seminar 1839-1892

                 Temakveld 7. februar
Med Birger Sivertsens bok fra 2001 om «Klæbu seminar» som kilde fikk vi et svært interessant kåseri ved Ivar Skei. En Ivar i «storform» gav tilhørerne innblikk i så vel samfunnet generelt på 1800-tallet og spesielt utdanningen av lærere for allmueskolen.

Les mer . .

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.

Bli medlem, kontigenten er 300,- kr. året.

Ta kontakt med en i styret eller send en epost til: epost@klabuhistorielag.no

Kontonr.: 4358 47 16623   -   Vipps nr.: 117381

Følg oss på Facebook

 

 

Runestein fra Tanem  – ”mairle”, urnordisk navn for Marila

Klæbu bygdemuseum på Teigen

Bord.png

 

 

  .