Rune-3Thumb.jpg

Logo.jpg

LaanaGIF.gif

 

Klæbu Historielag ble stiftet 17. september 1981,

og har i dag 360 medlemmer. Laget har som formål å verne om våre

kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vårt distrikt.

Dette prøver vi å formidle gjennom en rekke aktiviteter ved blant annet utgivelse av

Årsskrift og kalender, foredrag på våre medlemsmøter, vandringer på ’gjengrodde stier’ og en stor bildesamling som er tilgjengelig på Klæbu Folkebibliotek.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av Klæbu bygdemuseum på Teigen,

og fra 1. januar 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres det museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste,

St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

 

                                                BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

  

 

Aktiviteter - Møter

Referater

  

 

 

                                                 BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

 

Bord.png

 

  .