Rune-3Thumb.jpg

Logo.jpg

LaanaGIF.gif

 

 

Klæbu Historielag ble stiftet 17. september 1981,

og har i dag 360 medlemmer. Laget har som formål å verne om våre

kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Dette prøver vi å formidle gjennom en rekke aktiviteter ved blant annet utgivelse av

Årsskrift og kalender, foredrag på våre medlemsmøter, vandringer på ’gjengrodde stier’

og en stor bildesamling som er tilgjengelig på Klæbu folkebibliotek.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av Klæbu bygdemuseum på Teigen,

og fra 1. januar 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres det museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste,

St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

Medlemsmøter avholdes i Gamle festsal på Seminarplassen.

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

    MMj03546690000[1] MMj03546690000[1]MMj03546690000[1]

  Bli kjent i Nideng - vandring 24. aug. kl. 18.00

   En trivelig kveldstur for historielagets medlemmer og andre interesserte.

  Vi rusler en tur forbi kraftstasjonen i Nideng - flere gravhauger -

  husmannsplassen Rundhaug - Rundhaugtjønna - med retur til

  'Sprengstarts' flotte klubblokaler. Guiding underveis.

  Se program for kvelden.

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

LaanaGIF.gif

   Historiekveld - tirsdag 29. august kl. 19.00

   i Gamle festsal.

   Tema for kvelden er Hallsetheimen/Klæbu pleiehjem 100 år.

   Foredrag ved Per Ingmar Kosberg.

  

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

LaanaGIF.gif

   Familie-friluftsdag på Klæbu bygdemuseum

   søndag 3. sept. kl. 12.00 – 15.00.

   Aktiviteter for hele familien.

   Salg av kaffe og drikke, vafler og rømmegrøt.

   Museet finner du her -  kart

   Se tidligere familiedager:  2016   2015   2014

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

LaanaGIF.gif

  Historielagets tur går iår til Agdenes -

  lørdag 23. september.

  Se invitasjon og program.

  Påmelding innen 17. sept.

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.

Bli medlem, kontingenten er 250,- kr. året.

Ta kontakt med en i styret eller send en epost til: epost@klabuhistorielag.no

Følg oss på Facebook

 

 

 

Runestein fra Tanem  – ”mairle”, urnordisk navn for Marila  .

Klæbu bygdemuseum på Teigen

Bord.png

 

 

  .