Rune-3Thumb.jpg

Logo.jpg

LaanaGIF.gif

 

Klæbu Historielag ble stiftet 17. september 1981,

og har i dag 360 medlemmer. Laget har som formål å verne om våre

kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Dette prøver vi å formidle gjennom en rekke aktiviteter ved blant annet utgivelse av

Årsskrift og kalender, foredrag på våre medlemsmøter, vandringer på ’gjengrodde stier’

og en stor bildesamling som er tilgjengelig på Klæbu Folkebibliotek.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av Klæbu bygdemuseum på Teigen,

og fra 1. januar 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres det museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste,

St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

Medlemsmøter avholdes i Gamle festsal på Seminarplassen.

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

 

Klubbe.jpgÅrsmøte torsdag 11. mars,

er utsatt inntil videre.

Styret har bestemt at årsmøtet berammet til 11. mars er utsatt på grunn av smittesituasjonen som fortsatt råder. Styret har videre kommet fram til at det ikke er aktuelt med digitalt møte for våre medlemmer og håper vaksinering og smitteomfang endrer seg snart sånn at årsmøte lar seg gjennomføre som fysisk møte, f.eks. andre halvdel av mai. Styret vil følge retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene og kommer tilbake på saken når det skjer viktige endringer i koronasituasjonen.

Årsmøtedokumenter:

   Årsmelding 2020

   Resultatregnskap - Balanse 2020

   Valgkomiteens innstilling 2021

Vennlig hilsen Styret.

 

 

                                                                        BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Johan Nordahl Brun Marsjen

lørdag 8. mai

Marsjen ble arrangert for 10. gang med Klæbu IL og Historielaget som arrangør.

26 deltakere fra Klæbu og Trondheims-regionen tok turen i praktfullt turvær, og ved målgang vanket det pins og diplom.

Klæbu Musikkorps spilte ved starten og skapte en fin jubileumsstemning.

Se mer                                      

b 1.jpg

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Årsskrift og Kalender

2020.jpg Kalender 2021.jpg

Årsskrift og Kalender kan kjøpes i butikkene

her i Klæbu og på Folkebiblioteket, hvor de også

selger tidligere utgitte bøker.

 

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

Referat fra aktiviteter – 2020 

 

 

 

Bord.png
 

 

 


  .