Rune-3Thumb.jpg

Logo.jpg

LaanaGIF.gif

 

 

Klæbu Historielag ble stiftet 17. september 1981,

og har i dag 360 medlemmer. Laget har som formål å verne om våre

kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Dette prøver vi å formidle gjennom en rekke aktiviteter ved blant annet utgivelse av

Årsskrift og kalender, foredrag på våre medlemsmøter, vandringer på ’gjengrodde stier’

og en stor bildesamling som er tilgjengelig på Klæbu Folkebibliotek.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av Klæbu bygdemuseum på Teigen,

og fra 1. januar 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres det museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste,

St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

Medlemsmøter avholdes i Gamle festsal på Seminarplassen.

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

 

Maerk bru.JPG

Årsmøte torsdag 15. mars kl. 19.00,

i Gamle festsal.

Se innkalling/saksliste. Øvrige saksdokumenter legges ut på årsmøte og på hjemmesidene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 6. mars,

  - pr. brev: Klæbu Historielag, Pb 10, 7541 Klæbu,

  - eller epost:  epost@klabuhistorielag.no

Etter årsmøte fortsetter kvelden som medlemsmøte med diverse informasjon fra styret.

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Maerk bru.JPG

«Og stier ble til vei . . . »

Historiekveld med Per Løvås fra Heimdal historielag med interessante fortellinger om historiske veger og bruer i Trøndelag, fra Gamle Kongevei på Dovre til åpningen av Tanem bru i 2002.

Les mer . .

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Tanemsaasen.jpg

T1.JPG

Bygdeborgen på Tanemsåsen.

Maskinene er på plass og granskogen felles på Tanemsåsen. Dette blottlegger Tanemsborgen og bidrar til et nytt og spennende turmål og utsiktspunkt med utrolig utsikt i alle himmelretninger.

Klæbu historielag har vært på befaring sammen med grunneier Håvard Grendstad og arkeolog Hans Marius Johansen fra Riksantikvaren/ Fylkeskommunen. Området skal legges til rette for historieinteresserte, spreke turgåere og skoleungdom . . e skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget av fagfolk i 1980 og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl.a. historiske vandringer. Dateringer fra Tanemsborgen viser til aktiviteter på Tanemsborgen tilbake til rundt Kristi fødsel. Det finnes mye stoff og interessant lesing om bygdeborgen på Tanemsåsen. Her er noe:e skal vi gjøre sammen. Tanemsborgen ble oppdaget av fagfolk i 1980 og det var fokus på området på 80/90-tallet med bl.a. historiske vandringer. Dateringer fra Tanemsborgen viser til aktiviteter på Tanemsborgen tilbake til rundt Kristi fødsel. Det finnes mye stoff og interessant lesing om bygdeborgen på Tanemsåsen. Her er noe:
https://no.wikipedia.org/wiki/Tanemsborgen
Årsskrift 1988 s. 23 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1988.pdf
Årsskrift 1989 s. 9 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1989.pdf
Årsskrift 1997 s. 6 : http://www.klabuhistorielag.no/Aarsskri…/AargangPDF/1997.pdf
Vandring sept. 2009: http://www.klabuhistorielag.no/Refer…/…/Kulturminnedagen.htm
Det kommer mer på vår hjemmeside. Og vi orienterer litt om saken på vår temakveld kommende torsdag; se p

Les mer . .

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Årsskrift

 og Kalender !

Reformasjonsjubileet.jpg

Årsskrift kr. 100,-  og Kalender  kr. 50,-

er å få kjøpt i butikkene i Klæbu, på biblioteket, eller ved henvendelse til historielagets styre.

Klæbu Historielags årsskrift 2017 er det 4. i rekken av årsskrift der vi dykker noe dypere og bredere ned i ett temaområde. I fjor kunne du lese om Klæbu på 1950-tallet. I årets Årsskrift tar vi steget inn i 1960-årenes Klæbu.

Årsskriftet sendes gratis til alle medlemmer.

 

  Reformasjonsjubileet.jpg

Tema i kalenderen er gamle redskaper og

utstyr knyttet til gårds- og skogsdrift.

Les mer . .

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.

Bli medlem, kontingenten er 250,- kr. året.

Ta kontakt med en i styret eller send en epost til: epost@klabuhistorielag.no

Følg oss på Facebook

 

 

 

Runestein fra Tanem  – ”mairle”, urnordisk navn for Marila

Klæbu bygdemuseum på Teigen

Bord.png

 

 

  .