Rune-3Thumb.jpg

Logo.jpg

LaanaGIF.gif

 

Klæbu Historielag ble stiftet 17. september 1981,

og har i dag 360 medlemmer. Laget har som formål å verne om våre

kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Dette prøver vi å formidle gjennom en rekke aktiviteter ved blant annet utgivelse av

Årsskrift og kalender, foredrag på våre medlemsmøter, vandringer på ’gjengrodde stier’

og en stor bildesamling som er tilgjengelig på Klæbu Folkebibliotek.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av Klæbu bygdemuseum på Teigen,

og fra 1. januar 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres det museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste,

St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

Medlemsmøter avholdes i Gamle festsal på Seminarplassen.

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

Aktiviteter framover . .

 

BD15058_ 22. mai

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Vårdugnad på Teigen –

onsdag 22. mai kl. 18.00

 

Det blir rydding og raking av uteområdet –

og vasking og støvtørking i låna.

Ta gjerne med rive og spade.

Litt servering blir det også.

Velkommen til en trivelig kveld på Teigen!

Servering!!!!!

Velkommen til en trivelig kveld på Teigen.

 

 

BD15058_ 30. mai

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Bli med på Klæbu kirkes menighetstur til Tingvoll

Kristi himmelfartsdag – 30. mai

Påmelding på epost innen 20. mai til:

Toril-prest: ts453@kirken.no

Ester-diakon: ee443@kirken.no

Se innbydelse

 

BD15058_ 4. juni

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Arbeiderbevegelsens historielag – Trondheim

besøker Teigen.

 

BD15058_ 5-6. juni

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Museumsdager for 4. klassinger på Teigen

Gjennomføres som del av skolens Klæbu-uke.

Alle 4. klassinger ved Sørborgen og Tanem barneskole

kommer til Teigen for å oppleve 'gamle dager',

med aktiviteter/leik/gammeldans/trearbeid og historie.

 

 

BD15058_ 15. juni

 

 

Slekt og Data Sør-Trøndelag besøker Teigen.

Se deres nettside

 

BD15058_ 16. juni

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Friluftsgudstjeneste på Teigen kl. 11.00.

Treenighetssøndag 16. juni.

Kirkekaffe.

 

 

BD15058_ 23. juni

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

St. Hansfeiring på Teigen kl. 17.00.

Bålbrenning, konkurranser, leik, natursti og tradisjonell

servering fra mastua, noe for hele familien . .

 

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.

                                                                            Referater  -  2019

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Temakveld  - 21. mai

Kartlegging av kulturminner i Klæbu.

Historielag hadde tirsdag kveld besøk av arkeologene Ole Risbøl, Ragnhild Berge, og Ellen Grav Ellingsen fra NTNU Vitenskapsmuseet, som redegjorde om prosjektet ’Kartlegging av kulturminner i Klæbu’ som startet i fjor.

Prosjektet bruker en såkalt ’Lidar’-basert kartlegging (flyscanning) som avdekker strukturer under bakken, som kan vise seg å være gamle kulturminner som kullgroper, kullmiler/reismiler, gravhauger eller murer.

Les mer . .

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

       Johan Nordahl Brun marsjen – 4. mai

Johan Nordahl Brun(1745-1816) hadde sannsynligvis likt at 28 personer lørdag 04. mai stilte til start på årets turmarsj i Klæbu. Ikke fordi at Hr. Brun nødvendigvis var spesielt interessert i frilufts-aktiviteter, men presten og salmedikteren som vokste opp på Lilleuglen i Klæbu - kunne kanskje «forfattet» noen vers om de «tøffe deltakerne» som trosset vær og vind . .  les mer . .

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

       Årsmøte 2019

Historielaget avholdt sitt ordinære årsmøte i Gamle festsal torsdag 14. mars,  hvor Alf Steinar Tømmervold  kunne ønske velkommen til rundt 40 medlemmer. Det formelle med Innkalling/Saksliste ble gjennomgått og godkjent, og Sissel Nordseth ble valgt til å lede årsmøte videre.

Les mer . .

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

      Klæbu Seminar 1839-1892

                 Temakveld 7. februar
Med Birger Sivertsens bok fra 2001 om «Klæbu seminar» som kilde fikk vi et svært interessant kåseri ved Ivar Skei. En Ivar i «storform» gav tilhørerne innblikk i så vel samfunnet generelt på 1800-tallet og spesielt utdanningen av lærere for allmueskolen.

Les mer . .

 

                              BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.legges ut for salg kommende torsdag 26. nov. i Klæbu Sparebank, Klæbu Folkebibliotek, COOP Extra, Bunnpris og Nåva. Historielaget vil også ha stand på julegateåpningen lørdag 28. nov. og lørdager fremover mot jul. Som vanlig bringes årskriftet ut gratis til alle medlemmer.

 

Runestein fra Tanem  – ”mairle”, urnordisk navn for Marila

Klæbu bygdemuseum på Teigen

Bord.png

 

 

  .