master04_image001

Styret og komiteer - 2019

 

 

Styret

 

 

  Leder

Alf Steinar Tømmervold

959 72 019    epost@klabuhistorielag.no

  Nestleder

Lillian Holmli

936 07 097

  Sekretær

Ragnar Thesen

900 13 974    epost@klabuhistorielag.no

  Kasserer

Randi Storsve

934 98 725    kasserer@klabuhistorielag.no

  Styremedl.

Tore Olav Sandnæs

482 98 282

  Vararep. 1

Arne Kristiansen

 

  Vararep. 2

Håvard Sollie

 

 

 

Redaksjon

Årsskrift

 

Ivar Skei                      922 53 420           redaksjon@klabuhistorielag.no

Tormod Bekken

Terje Klokk

Astrid Grendstad

Bjørn Rønningen

Greta Skjenald

 

Museumskomite

 

 

Håvard Sollie             936 10 457

Jan Egil Tillereggen

Oskar Larsen

Ronny Wigdahl    

Kjell Dragsten

Erik Foss

Geir Lasse Fiskvik

Leder

Uteareal

Bygninger

Samlinger

Kjøkken/butikk

 

Utleie av Teigen

 

Randi Storsve   tlf. 934 98 725   

Turkomite 

 

Torbjørn Lium

Kjell Solheim

Jan Kåre Berg

 

Arbeidskomite 

 

Vigdis Ulstad

Oddvar Fossbakken

Kristin Reiten

Elbjørg Vik

Olav Meland

Terje Tømmervold

Paul Fredrik Bye

Jan Bye

Rolf Eggen

Hjørdis Grenstadbakk

Frøydis Brøttemsmo

 

Revisorer 

 

Bente Storrø 

Randi Berg

Oddmund Brøttem - vararep.

 

Valgkomite 

 

Ann Irene Aune

Anne Mari Skarbo

Oskar Høyås

Bjørn Lukkedal

Bjørn Sellesbakk  - vararep.

 

Fotogruppe 

 

Ann-Mari Aas Haugness    926 20 341   fotogruppa@klabuhistorielag.no

Lillian Krokum

Bjørn Ingar Sellesbakk

 

Hjemmesider 

 

Arne Kristiansen  webmaster@klabuhistorielag.no

Lagets      vedtekter

 

Liste over  tidligere styrer

 

 

 

 

 

 

master04_image001