master04_image001

Styret og komiteer - 2017

 

Styret

 

 

    Leder

    Nestleder

    Sekretær

    Kasserer

    Styremedl.

Alf Steinar Tømmervold

Sissel Nordseth

Ragnar Thesen

Ann-Mari Aas Haugness

Tore Olav Sandnæs

959 72 019    epost@klabuhistorielag.no

928 05 499

900 13 974    epost@klabuhistorielag.no

926 20 341    kasserer@klabuhistorielag.no

482 98 282

    Vararep. :                      Arne Kristiansen, Ronny Wigdahl

 

Redaksjon

Årsskrift

 

Ivar Skei                      922 53 420           redaksjon@klabuhistorielag.no

Tormod Bekken

Terje Klokk

Astrid Grendstad

Bjørn Rønningen

Lillian Krokum

 

Museumskomite

 

 

Lasse Overgaard       412 15 583

Jan Egil Tillereggen

Oskar Larsen

Sjur Inge Øgaard  

Ronny Wigdahl    

Kjell Dragsten

Erik Foss

Geir Lasse Fiskvik

Leder

Uteareal

Bygninger

   - " -

Samlinger

Kjøkken/butikk

 

Utleie av Teigen

Ta kontakt med

Alf Steinar Tømmervold   tlf. 959 72 019   

Ragnar Thesen   tlf. 900 13 974

 

Fotogruppe

Ann-Mari Aas Haugness    926 20 341    fotogruppa@klabuhistorielag.no

Lillian Krokum

Bjørn Ingar Sellesbakk

Arne Kristiansen

 

Turkomite 

 

Torbjørn Lium

Kjell Solheim

Jan Kåre Berg

 

Arbeidskomite 

 

Vigdis Ulstad

Oddvar Fossbakken

Reidun Ulstad Hovde

Sigrun Fossli

Heidi Bromseth

Paul Fredrik Bye

Jan Bye

Rolf Eggen

Hjørdis Grenstadbakk

Frøydis Brøttemsmo

 

Revisorer 

 

Hans Reiten

Randi Berg

Bente Else Storrø  (vararep.)

 

Valgkomite 

 

Terje Tømmervold  - leder

Ann Irene Aune

Anne Mari Skarbo

Oskar Høyås

Einar Storrø

Bjørn Sellesbakk  - vararep.

 

Hjemmesider 

Arne Kristiansen    webmaster@klabuhistorielag.no

 

---------------------

Lagets vedtekter

 

Liste over tidligere styrer

 

 

 

 

 

 

master04_image001