Klæbu historielag

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022

Styret:

 

 

Leder:

Alf Steinar Tømmervold                         

Gjenvalg 1 år

Kasserer

Håvard Sollie

Ikke på valg

 

Ann-Mari Haugness

Nyvalg

 

Ragnar Thesen

Ikke på valg

 

Tore O. Sandnæs

Ikke på valg

1.varamedlem

Lasse Overgaard

Nyvalg 1 år

2.varamedlem

Anne-Cathrine Skaaren Moe

Nyvalg 1 år

Web-ansvarlig

Arne Kristiansen

Nyvalg 1 år

 

 

 

Redaksjonskomite:

 

 

Leder

Ivar Skei

Ikke på valg

 

Kari Lium

Nyvalg 2 år

 

Geir Magne Sund

Nyvalg 2 år

 

Bjørn Bromseth

Nyvalg 2 år

 

Astrid Grendstad

Ikke på valg

 

Turid Dragsten

Nyvalg 2 år

 

May Schei

Nyvalg 1 år

 

 

 

Turkomite:

 

 

Leder

Torbjørn Lium

Gjenvalg 1 år

 

Kjell Solheim

Gjenvalg 1 år

 

Jan Kåre Berg

Gjenvalg 1 år

 

 

 

 

 

 

Revisorer:

 

 

 

Bente Storrø

Gjenvalg 2 år

 

Randi Berg

Ikke på valg

Varamedlem

Oddmund Brøttem

Ikke på valg

 

 

 

 

Arbeidskomite:

Velges for 1 år

 

 

Leder

 

Nyvalg

 

Jan Bye

Gjenvalg

 

Oddvar Fossbakken

Gjenvalg

 

Toril Kokkås Lervold

Gjenvalg

 

Kristin Reiten

Gjenvalg

 

Hjørdis Grendstadbakk

Gjenvalg

 

Eldbjørg Vik

Gjenvalg

 

Frøydis Brøttemsmo

Gjenvalg

 

Olav Meland

Gjenvalg

 

Terje Tømmervold

Gjenvalg

 

Paul Fredrik Bye

Gjenvalg

 

Anne Mari Skarbo

Gjenvalg

 

Morten Åge Storrø

Gjenvalg

 

Lars Nordseth

Gjenvalg

 

Lillian/Terje Holmli

Nyvalg

 

 

 

Valgkomite:

 

 

Leder

Bjørn Lukkedal

Ikke på valg

 

Oskar Høiaas

Ikke på valg

 

Lillian Krokum

Gjenvalg 2 år

 

Toril Kokaas Lervold

Gjenvalg 2 år

Varamedlem

Bjørn Sellesbakk

Gjenvalg 1 år

 

 

 

Museumskomite:

 

 

Leder

Håvard Sollie

Gjenvalg 2 år

Ansvarlig uteareal

Jan Egil Tillereggen

Ikke på valg

Ansvarlig bygninger

Bjørn Bollandsås

Ikke på valg

Ansvarlig samlinger

Styret

Ikke på valg

Ansvarlig kjøkken/butikk

Klara Dragsten/Jorun Berg

Gjenvalg 2år

Medlem

Erik Foss

Gjenvalg 2 år

Medlem

Geir Lasse Fiskvik

Ikke på valg