Klæbu historielag

 

Årsmelding

2022 – Normal aktivitet igjen etter koronapandemien.

Innledning:

Vi «avlyser» så smått koronapandemien, og historielaget kan begynne å dra i gang noen aktiviteter igjen, selvfølgelig innenfor forsvarlig smittevern. Endelig får vi gjennomført et forsinket ordinært årsmøte etter 2 års opphold med en forenklet løsning med årsmøtedokumenter på hjemmesiden.

Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 38 saker i 2022.

Styret har bestått av:

Alf Steinar Tømmervold – leder                

Tore Olav Sandnæs – nestleder                          

Ragnar Thesen – sekretær                         

Håvard Sollie – kasserer

Ann-Mari Aas Haugness – styremedlem

Lasse Overgaard 1, vara.

Anne Cathrine Skaaren Moe 2. vara

Medlemsmassen i historielaget er stabil med 370 medlemmer ved årsskiftet.

Året 2022, frivillighetens år, startet på en best mulig måte 31. januar med hyllest til frivilligheten i historielaget. Under et arrangement i Sentralbiblioteket i Trondheim, ble Klæbu historielag tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2021 for nyhuset på Teigen. Siden byggestart i 2017, er det lagt ned et betydelig antall dugnadstimer i tillegg til innsatsen fra NTNU. Det var derfor stor stas og motta denne prisen på vegne av historielagets medlemmer. Nyhuset er blitt en suksess for våre arrangementer og populært for utleie. Dette er igjen med på å gi gode kroner i kassa.

Prosjektet kulturminnesøk sammen med arkeologer fra Vitenskapsmuseet har gått sin gang også i 2022. Dette fortsetter til våren. Gledelig at vi fikk med flere deltakere i fjor. Det er fortsatt plass til flere aktive i denne gruppen.

I år har vi fått gjennomført mange av nye og tradisjonelle aktiviteter med godt fremmøte. Noen av disse er:

·        Kirsti Tømmervold var årets 17. mai taler ved kirka.

·        Medlemstur til Horgøien gård 18. mai. Besøk hos Finn Roger og Siri.

·        Friluftsgudstjeneste 12. juni (Torils avskjedssamling med Klæbyggen).

·        Historiekveld (Trønderske idrettsutøvere) med Otto Ulseth 14. juni.

·        4. klassene på Teigen til såkalte «Gammeldaga».

·        Søndagskafeen i sommer med godt oppmøte.

·        Tradisjonell St.hans feiring på Teigen.

·        Historiekveld om bergkunst i Kulturuka 30. august.

·        Familie-/friluftsdagen i Kulturuka.

·        Medlemstur til Tingvoll 24. september.

·        Etablering av minnested på kirkegården for beboere på Halsetheimen.

Arbeidskomiteene har bidratt til at arrangementene har gått knirkefritt. Vi har en egen komite som står for servering under arrangement. En egen gruppe sørger for fine uteforhold på Teigen med rydding og gressklipping. De har et stort område de skal gå over. I høst kom det ønske fra sistnevnte gruppe om en ny gressklipper. Takket være gave fra Nidaros sparebank ved siste gavetildeling, har vi nå anskaffet en meget effektiv gressklipper til denne gruppen. Vi har en egen arkivkomite og billedkomite. Vi har en stor oppgave foran oss med samlingene våre (både rydding og registrering) og håper noen er motivert til å bidra med noe her da arbeidet med samlingene har ligget brakk en god stund.

Årsskriftet og kalenderen er som vanlig på plass før jul. Årets utgave av årsskriftet består av mange spennende tema/artikler. Og som vanlig får vi mange gode tilbakemeldinger på både årsskrift og kalender. Vi slit litt med omsetning av kalenderen utenom utdelingen til medlemmer og merker at mange har tilgang på kalender både gjennom post og på nett. Kanskje må vi vurdere om vi skal fortsette utgivelse av kalenderen. Fint at flere er interessert i å være medlem av Redaksjonskomiteen. Stor takk til alle som støtter utgivelsen; både bidragsytere og sponsorer.

Seminaret og Seminarplassen er endelig under rask utvikling både på bygninger og organisering. Historielaget støtter aktivt opp om arbeidet med deltakelse i Styringsgruppen og utviklingen av driftsmodell for Seminarplassen. Vi har bl.a. vært med på å få den gamle fanen for Seminaret tilbake fra Levanger og vi har bestilt nytt opplag av boka «Seminaret» som ble utgitt av Klæbu kommune/Klæbu historielag i 2001.

Økonomi

En viktig jobb i Frivilligheten er å få på plass en god økonomi som bidrar til arbeidet i laget. Medlemskontingenten er viktig bidrag her. I 2022 får vi betydelig driftstilskudd fra Trondheim kommune, moms-kompensasjon fra Staten, grasrotandel fra Norsk Tipping, strømstøtte og inntekter fra arrangement og utleie på Teigen. Og sist, men ikke minst en betydelig gave fra Nidaros sparebank til anskaffelse av foran nevnte gressklipper. Stor takk til banken.

Representasjon

Ann Mari Aas Haugness er sekretær for Sør-Trøndelag Historielag. 

Tore Olav Sandnæs medlem av Klæbu Nærmiljøråd.   

Alf Steinar Tømmervold deltaker i grupper for utviklingen av Seminaret.

Frivilligheten er viktig for oss. På vegne av styret rettes en stor takk til alle som har stilt opp også i koronaår. Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere for betydelig bidrag og godt samarbeid.

Du finner all aktivitet i historielaget som vanlig godt dokumentert i tekst og bilder på vår facebookside «Klæbu historielag» og hjemmesiden vår https://klabuhistorielag.no.

 

Klæbu 10. mars 2023

Alf Steinar Tømmervold 

Tore Olav Sandnæs

Håvard Sollie          

Ragnar Thesen

Ann-Mari Aas Haugness

 

 

 

skikk2