master04_image001

Bruene over Springfossen

 

Springfossen (1)

Plakett: Klikk på bildene

Man antar at den første brua ble bygd her i slutten av 1870-åra og var i bruk til fram mot århundreskiftet, da brua ble tatt av en vårflom. Grunnen til at det ble opprettet bruforbindelse her var nok Huitfeldt’s sagbruk på Hyttfossen som kom igang 1874. På den tida var det bare Trangfossbrua, bygd 1874, som var fast forbindelse mellom øst- og vestsida av Nidelva.

 

Springfossen (2)

Springfossen bru 1917.jpg

1917

Jon Hyttsagen bygde ei ny hengebru her rundt århundreskiftet. Brua hadde tre bærekabler som var festet med bolter i fjellet på hver side av elva. Gangbanen besto av solid plank på tvers, og langsgående plank som gangvei. En enkel konstruksjon som ga en gyngende spasertur over ei brusende elv. Bygdefolket var litt usikre på den nye brua, så for å vise hva den tålte tok Jon hesten sin som ble kalt ”Tusenkroningen” og leide den over.

Brua ble revet våren 1924.

Bilde 1920

 

Springfossen (3)

Springfossen bru 1924.jpg

Ei ny kjørebru beregnet på biltrafikk ble bygget av Trondheim E-verk i 1924. Brua var ei fagverksbru bygget i tre, og hadde en kjørebredde på 3 meter. Brua var i bruk til 1959.

 

Springfossen (4)

Springfossen-1960-1-small.gif

Bildet er hentet fra filmen ”Operasjon Trondheim”

Springfossen-4.jpg

Tegning Eva Haftorn

E-verket hadde ikke lenger behov for kjørebru over Springfossen, og i 1959 ble den revet. Etter et sterkt påtrykk fra klæbyggene ble det til at E-verket bygde ei ny gang- og sykkelbru i 1960. Brua ble bygd som hengebru på fundamentene etter kjørebrua. To kraftige kabler som gikk opp i et tårn på hver side av elva og videre til solide fester på land bar det hele. I 1984 var brua i såpass dårlig forfatning at den ble stengt for trafikk. Brua ble brukt som sprengningsmål i filmen ”Operasjon Trondheim” (originaltittel: Behind Enemy Lines), en britisk-amerikansk TV-film fra 1985.

Restene av brua ble tatt ned i 1987.

Bilder hentet fra filmen   -  1  2  3

 

Springfossen (5)

Gangbru-1.JPG

2009

Ei ny gangbrua ble bygd i 1990. Brua er laget i stål og tre og har en bredde på 2 m.

Bilde

Les mer om Springfossbruene..

 

Springfossene Flom.jpg

Springfossene er et spektakulært skue når demningen på Hyttfossen slippes på vårparten.