Bli medlem.

Kontingenten er 300,- kr. året.

Ta kontakt med en i styret

eller send en epost til: epost@klabuhistorielag.no

Kontonr. : 4358 47 16623

Vipps nr. : 117381

Klæbu Historielag

Postboks 10, 7541 Klæbu

Følg oss på Facebook