Klæbu Bygdemuseum på Teigen

 

Laana 1.JPG

Teigen 1925.jpg

Skyss.JPG

StHans.JPG

StHans.JPG

 

På et av Klæbus mest idylliske steder, på Teigen ved Selbusjøen, ligger Klæbu bygdemuseum.

Historiske kilder forteller at Teigen gård var rasteplass for svenske pilegrimer som kom gjennom Tydal og Selbu, og ifølge gamle kilder skal det ha stått et kapell på området den gang.

På 1800-tallet tjente gården som skysstasjon, og som lagringsplass for trelast og kvernsteiner fra Selbu, for videre transport gjennom Ståggån til Trondheim. Her ble også drevet landhandel.

Museet ble opprettet 22. januar 1975 av Klæbu kommune, og består av et tun med 7 bygninger,

de fleste bygget av Ole Olsen Teigen rundt 1850. Her er samlet ca. 1800 gjenstander, husgeråd og redskaper. Like ved ligger ei gammel vanndrevet gårdssag, et snekkerverksted og ei smie.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av museet, og fra 1. jan. 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste, St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

_________________________________

 

Mastu 1.1.jpg

Ønsker du leie Mastua . .

Godt utstyrt kjøkken, toaletter og rom for ca. 30 personer.

Ta kontakt med Alf Steinar Tømmervold

på tlf. 959 72 019  

Mastu 1.3.jpg

                                                   _________________________________

 

Museet holder åpent hver søndag kl. 11.00 – 15.00 i juli og august.

Kafé med enkel servering på tunet  -  du finner oss her -  se kart !

_________________________________

 

Tunet x.JPG

 

Laan

Låna ble satt opp rundt 1860 av Ole Olsen

som drev gården på den tid.

 

 

 

Noe av inventaret

Thumb-Butikken-1.jpgThumb-Klaer.jpgThumb-Butikken-2.jpg

 

 

Laaven

Låven som står på Teigen idag kommer fra gården Gjesmo i Tiller og er fra 1830. Den ble satt opp her i 1983.

 

1830 Thumb.jpg

1830 er skåret inn i en av stokkene

ved låvbrua.

 

Mastu

Mastu fra gården Teigtrøa.

Ingebrigt Jonsen, f. 1830, bygde på sin tid alle husene på Teigtrøa. En regner derfor med at mastu ble reist i 1850-60 åra. Den ble senere revet, og i 2002 gjenreist her på Teigen.

 

Mastu-2

Mastu

Ei mastu var gamle dagers grovkjøkken. Der vasket man klær, bakte flatbrød, slaktet julegrisen, og gjorde annet tungt arbeid. På den tiden Teigen var skysstasjon – fram til 1874 – ble mastu også brukt til overnatting av langveisfarende.

 

Buret

Buret og jordkjeller…

 

 

Klokke.JPG

 

Jordkjeller

Jordkjelleren   Teigen er bygget av Ole Olsen på 1860-tallet. Han var også en dyktig smed, og lås, hengsler og beslag på både jordkjelleren og buret er fremdeles inntakt.

 

             Les mer om Gamle Teigen gård  (Klæbuboka b. II)  og  Teigen gård i Edmonton, Alberta, Canada

 

                                                         BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

"Fra tømmerstokk til ferdig reisverk"

Klikk på bildene under og følg byggingen på Teigen.

Laan 1.JPG

Utbyggingen på Teigen – 2017

 

Laan 1.JPG

23. - 27. januar - 2017

Hogst og tilvirke av tømmer

 

Laan 1.JPG

2. - 12. februar - 2017

Grunnarbeid og ringmur

Laan 1.JPG

13. - 17. februar - 2017

Gulv og reisverk

Naust Plassering Thumb.jpg

6. - 10. mars - 2017

Tilvirke - reisverk for naust

 

nordfasade_konstruksjon.jpg

13. - 17. mars - 2017

Nybygget reises !

Tak 1.jpg

September - 2017

Taket legges

Stubbloft 1.jpg

Mai – juni 2018

Gulvet legges

 

VannOgStrom 3.JPG

November 2018

Vann og strøm

Panel 1.jpg

Desember 2018

Tilvirking av ytterpanel

Panel 1.jpg

Mars – mai 2019

Legging av ytterpanel

B 06.JPG

September 2019

Innsetting av vinduer og maling

 

Reisverk 1.jpg

Mai 2020

Innredninger

 

 

                                                                            BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Sagbruket på Bjørkli

Sagbruket med snekkerverkstedet ble overført

til Klæbu Bygdemuseum fra eiendommen

Bjørklimark på 70-tallet.

Både sagbruket og verkstedet inneholder

redskap og utstyr som viser arbeidsmetoder

fra forgangen tid.

Spesielt knytter det seg interesse til sagbruket som drives med vasskraft, og så vidt en kjenner

til er dette det eneste innen vår region.

Historielaget har, i løpet av sommer/høst 2010,

restaurert sagbruket fra bunnen av, slik at det

nå fremstår i brukbar stand for kjøring og

visning, ikke minst i undervisningsøyemed

for skoleklasser.

 

Bilde 2.jpg

 

Bilde 3.jpg

 

Bilde 5.jpg

 

 

Bilde 1.jpg

 

Bilde 4.jpg