Tilvirking/høvling av ytterpanel -  desember 2018

Vestlandspanel saget og høvlet av Ludvik og Håvard på Forseth sag.

Tak 0.jpg

Stubbloft 2.jpg

 

Tak 2.jpg