September 2017 – taket legges . .

Tak 0.jpg

 

Tak 1.jpg

Tak 2.jpg

 

Tak 3.jpg