Ekstraordinært Årsmøte på Teigen 27.04.2023

                     Lars.jpg

                     Lars Roan

 

               Alf Steinar.jpg

                     Alf Steinar

Klæbu historielag inviterte til ekstraordinært årsmøte i går kveld for valg av ny leder. Valgkomiteen hadde ikke forslag på leder på årsmøtet i mars, men nå hadde valgkomiteen jobbet godt videre og stilte med lederkandidat. Mange medlemmer stilte å går kveld på Teigen til møte i mastua. Valg var første post på programmet og ny leder for Klæbu historielag er Lars Roan som ble valgt med akklamasjon. Lars har vært leder for historielaget også tidligere (1998) og har god kjennskap til lagets aktivitet.

Videre i programmet i går kveld stilte speiderleder Lilly med oppfordringer til styret om samarbeid og nytenking i høstens kulturuke og særlig familiedagen på Teigen. Gerhard Svebakken stilte med gode historier fra tømmerhogst på Brunkmarka på 1960-tallet. Og smilene satt løst rundt bordene til hans historier. Også arkeolog Ragnhild Berge tok turen til Teigen og snakket om status og fremdrift for kulturminneprosjektet. Med god innsats utover våren/sommeren ser vi en ende på innsamling av data til prosjektet. Da er det viktig at gruppen stiller opp til ekstra innsats.

Stor takk til Lilly, Gerhard og Ragnhild for innsatsen. Takk også til Klara og Jorunn for nydelige nystekte vafler til kaffen.

Dermed går jeg ut av styret i Klæbu historielag etter over 10 år og siste 9 år som leder. Da vil jeg benytte anledningen til å takke for ei fin og spennende tid i styret. Takk til alle styrer/arbeidsgrupper og medlemmer for godt samarbeid. Takk til gode samarbeidspartnere. Dere er viktig for frivilligheten med både økonomiske bidrag, dugnadshjelp og inspirasjon til videre aktivitet.Ønsker ny leder og nytt styre lykke til med ny sesong.

Med vennlig hilsen Alf Steinar.