Temakveld om Trongfossen – onsdag 30. august 2023

Trongfossen – Trondheims fødested

B1.jpg

 

B2.jpg

 

 

Temakveld i kulturuka - foredrag

ved Torgeir Gunnleiksrud frå Melhus.

Det møtte opp ca. 80 stk. og de besøkende fikk en god orientering rundt historien til Trongfossen.
Vann fra Selbusjøen rant først ut i Gauldalen, men fant etter hvert en ny trase gjennom Klæbu.
Is og vann brøt seg igjennom berg ved Hyttfossen og Nidelva ble dannet.
Nidelva ved Trongfossen skal være Norges djupeste elv.
Jordmasser og slam ble ført gjennom Klæbu helt til Trondheimsfjorden.
Deltaet i Trondheim ble etter hvert til områdene rundt Nidarø, Ila og Midtbyen.  
Torgeir Gunleiksrud oppfordret til slutt temakvelden til å etablere en møteplass med infotavle ved Trongfossen.
Astrid Grendstad otienterte til slutt om fagforeningsarbeidet i.f.m. byggingen av Svean kraftstasjon.
Kaffe og gode kaker ble servert av dugnadsgjengen i Klæbu Historielag.

Tekst og bilder Lars Roan