master04_image001

                                                                                              Referat fra møter og aktiviteter

 

2021

* Johan Nordahl Brun Marsjen 8. mai

* Dugnad på Teigen 28. mai

* Friluftsdagen på Teigen 5. sept.

  

master04_image001

2020

* Prosjekt ”Innsamling av stedsnavn i Klæbu – 22. januar

* Lokalhistorisk magasin besøker Teigen – 23. januar

* Skihistorie ved forfatter Thor Gotaas – 10. februar

* Innredning - installasjoner i Nybygget på Teigen – 25. februar

* Historiske Trøndelag Podkast – 1. mars

* Frigjøringsdagen – 8. mai

* 17. mai - Gratulerer med dagen

* 4. juni - Dugnad på Teigen

* 14. juli - På setervei til Brøttemsvollen

* Desember – Utgivelse av Årsskrift og Kalender

 

master04_image001

2019

* Temakveld - Klæbu Seminar - 7. februar

* Årsmøte 14. mars

* Johan Nordahl Brun marsjen - 4. mai

* Temakveld - Kartlegging av kulturminner i Klæbu 21. mai

* En annerledes skoledag for 4. klassinger på Teigen 5-6. juni

* St.Hansaften på Teigen 23. juni

* Løkaunet kraftverk - Springfossen - Hyttfossen 10. juli

* Selbusjøen som ferdselsåre - Trangfossen og Hyttfossen 27. august

* Markedsdagen - Kulturuka 31. august

* Familie- og Friluftsdag på Teigen 01. september

* Montering av vinduer i Nybygget på Teigen 19. september

* Historielagets tur 28. september

* «Historietime» på Klæbu folkebibliotek, 25. oktober

* Årsfest, 19. november

 

master04_image001

2018

* Bygdeborgen på Tanemsåsen  -  5. februar

* "Og stier ble til vei . ." - Temakveld  -  8. februar

* Årsmøte 2018  -  15. mars

* Temakveld - Kulturminner i Klæbu  -  8. mai

* Skoledag for 4. klassinger på Teigen  -  6. og 7. juni

* Friluftsgudstjeneste på Teigen  -  17. juni

* St.Hansaften på Teigen  -  23. juni

* Bystyret/Trondheim og Kommunestyret/Klæbu på Teigen  -  15. aug.

* Historiekveld ved Forseth Mølle  -  28. aug.

* Familiedag på Teigen  -  2. sept.

* Tur til Frøya  -  21-22. sept.

* Årsfest  -  22. nov.

* Dugnader på Teigen   

 

master04_image001

2017

* Informasjonsmøte om utbyggingen på Teigen  -  12. januar

* Tilvirke av materialer til nybygget på Klæbu bygdemuseum - Teigen  -  23. - 27. januar

* Grunnarbeid og byggestart på Teigen -  2. - 12. februar

* Bygging på Teigen -  13. - 17. februar

* Tilvirke av materialer til naustet på Teigen -  6. - 10. mars

* Stampåsbåt til naustet på Teigen  

* Nybygget reises 13. - 17. mars  

* Tragisk drukningsulykke på Selbusjøen for 80 år siden -  3. mars

* Årsmøte 2017 -  16. mars

* Temakveld - "General Armfeldts felttog i Trøndelag 1718" -  25. april

* Johan Nordahl Brun-marsjen -  6. mai

* 17. mai - Kransnedleggelse Klæbu kirke  

* Vårdugnad på Teigen -   23. mai

* Kulturenheten fra Trondheim kommune besøker Teigen -   23. mai

* Skoledag på Teigen -   31. mai og 1. juni

* Gudstjeneste på Teigen -   18. juni

* StHansfeiring på Teigen -   23. juni

* Vandring 'Bli kjent i Nideng' -   24. august

* Hallsetheimen/Klæbu pleiehjem - 100 år -   29. august

* Familie- og friluftsdag på Teigen -   3. september

* Tur til "Grønningens rike" -   23. september

* Historiekveld om Reformasjonen -   26. oktober

 

master04_image001

2016

* Temakveld - "Kulturminneplan for Klæbu" - "FN-tjeneste i Gaza - 1959"    -  9. feb.

* Minnemarkering for leirraset på Tiller for 200 år siden    -  7. mars

* Årsmøte 2016    -  15. mars

* Tale for dagen og kransnedleggelse ved Klæbu kirke    -  17. mai

* En annerledes skoledag for 4. klassinger    -  2. og 3. juni

* Vandring til gamle setervoller - Gulltjønna - Aunvollen    -  7. juni

* StHansfeiring på Teigen    -  23. juni

* Temakveld - Restaureringen av Forseth Mølle    -  30. aug.

* Familie- og friluftsdag på Teigen    -  4. sept.

* Vandring Tulluan skole - Forseth mølle    -  13. sept.

* Tur til Frosta og Tautra    -  18. sept.

 

 

master04_image001

2015

* Temakveld - "Friluftslivets år 2015"   -  18. feb.

* Årsmøte 2015   -  18. mars

* Vandring fra Løkkaunet til skyttergravene på Hyttfossen   -  7. mai

* Aktivitetsdager for 4. klassinger på museet   -  2. og 3. juni

* Friluftsgudstjeneste på Teigen   -  14. juni

* St.Hansaften på Teigen   -  23. juni

* Temakveld - "Kommuneinndelingen som foregikk i -60 åra"   -  1. sept.

* Familie- og friluftsdag på Teigen   -  6. sept.

* Medlemstur til Meråker   -  26. sept.

* Ekstraordinært Årsmøte   -  7. okt.

* Klæbu kirke 225 år   -  15. okt.

* Årsfest/Julebord 2015   -  25. nov.

 

master04_image001

2014

* Temakveld - Skisport i Klæbu   -  6. feb.

* Årsmøte 2014   -  19. mars

* Byvandring   -  23. april

* Minnemarkering ved Klæbu kirke   -  17. mai

* Vandring Svean - Løkaunet   -  28. mai

* Friluftsgudstjeneste på Teigen   -  15. juni

* St.Hansaften på Teigen   -  23. juni

* Temakveld - 200-årsjubileet for Norges grunnlov   -  2. sept.

* Familie- og friluftsdag på Teigen   -  7. sept.

* Stampåsbåtene med "DemokratiBudstikka" ankommer Teigen   -  9. sept.

* Bevaringsplan for Klæbu kirkegård overlevert Menighetsrådet   -  17. sept.

* "Vi dro til Eidsvoll"   -  10-12. okt.

* Temakveld - 'Aktiviteter på og omkring Selbusjøen'   -  29. okt.

* Boklansering - "Omsorg i endring"   -  8. des.

* Årsavslutning 2014 - komiteer og medarbeidere   -  9. des.

 

 

master04_image001

2013

* Årsmøte 2013 - 6. mars

* Årets vandring 29. mai

* St.Hansfeiring på Teigen

* Familiedag på Teigen  -  1. sept.

* Tur til Tjeldbergodden og Melland fort  -  29. sept.

* Temakveld - Kraftutbygging i Klæbu  -  30. okt.

* Museumskomiteens julebord  -  27. nov.

 

master04_image001

2012

* Årsmøte 2012 - 8. mars

* Medlemsmøte – Kulturminnekveld 28. mars

* Dugnadskveld på Teigen – 14. mai

* Familiedag på Teigen  -  2. sept.

* Kulturminnedagen  -  5. sept.

* Medlemstur til Orkdal  -  23. sept.

 

master04_image001

2011

* Årsmøte 2011 - 10. mars

* Medlemsmøte  -  4. mai

* Øl og Ornamentikk  -  5. mai

* Tur til Byavollen  26. mai

* St.Hans på Bygdemuseet

* Familiedag på Teigen  - 4. sept.

* Kulturminnedagen  -  11. sept.

* Høsttur til Kolbrandsdal stavkirke – 2. okt.

 

master04_image001

2010

* Årsmøte 2010 - 11. mars

* Frigjøringsdagen 8. mai – Kristiansten festning

* Aktivitetsdager for 4-klassinger på museet

* Vandring til Forsethvollen – 26. mai

* St.Hansfeiring på Teigen

* Vandring i Gerhard Schønings fotspor – 2. september

* Familiefriluftsdag på Teigen  - 5. september

* Høsttur - "Den Gyldne Omvei"  - 25. september

 

master04_image001

2009

* Utflukt til Hevillen – 27. mai

*      Familiefriluftsdag på Teigen – 29. august

*      Kulturminnedagen med vandring til Tanemsåsen – 13. september

*      Turene til Storfosna og Kråkvåg – 3. og 17. oktober

 

master04_image001