Rune-3Thumb.jpg

Logo.jpg

LaanaGIF.gif

 

Klæbu Historielag ble stiftet 17. september 1981,

og har i dag 360 medlemmer. Laget har som formål å verne om våre

kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Dette prøver vi å formidle gjennom en rekke aktiviteter ved blant annet utgivelse av

Årsskrift og kalender, foredrag på våre medlemsmøter, vandringer på ’gjengrodde stier’ og en stor bildesamling som er tilgjengelig på Klæbu Folkebibliotek.

Siden 2000 har vi stått for drift og vedlikehold av Klæbu bygdemuseum på Teigen,

og fra 1. januar 2016 overtok vi som eier.

Årlig arrangeres det museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste,

St.Hansfeiring og familie- friluftsdag under kulturuka i Klæbu.

 

                                   BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

 

Flokken.jpg

 

Årsskrift 2022 og Kalender 2023

Les mer

 

Kalender 2023.jpg

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Nybygget.jpg Inne.jpg

Trondheim kommunes byggeskikkpris 2021

tildelt Klæbu Historielag

I en tilstelning i Rådhussalen i Sentralbiblioteket 31. januar, ble Klæbu historielag sammen med Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS og Fakultet for arkitektur og design NTNU, tildelt Byggeskikkprisen 2021 for prosjektet med nyhuset på Teigen.

Les mer

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

Referat fra møter og aktiviteter   

 

 

 

 

Bord.png
 

 


  .