master04_image001

Styret og komiteer - 2021

 

 

Styret

 

 

  Leder

Alf Steinar Tømmervold

959 72 019    epost@klabuhistorielag.no

  Nestleder

Lillian Holmli

936 07 097

  Kasserer

Håvard Sollie

936 10 457   kasserer@klabuhistorielag.no

  Sekretær

  Styremedl.

Ragnar Thesen

Tore Olav Sandnæs

900 13 974

482 98 282

  Vararep. 1

Arne Kristiansen

 

  Vararep. 2

Ann-Mari Haugness

 

 

Redaksjon

Årsskrift

 

Ivar Skei                      922 53 420           redaksjon@klabuhistorielag.no

Kari Lium

Tore Flatmo

Arnt Morten Holmli

Astrid Grendstad

Bjørn Rønningen

May Schei

 

Museumskomite

 

 

Håvard Sollie             936 10 457

Jan Egil Tillereggen

Bjørn Bollandsås

Ronny Wigdahl    

Klara Dragsten/Jorun Berg

Erik Foss

Geir Lasse Fiskvik

Brigt Lyngstad

Leder

Uteareal

Bygninger

Samlinger

Kjøkken/butikk

 

 

Turkomite 

 

 

Torbjørn Lium

Kjell Solheim

Jan Kåre Berg

 

Arbeidskomite 

 

Ann-Mari Haugness    (leder)

Lars Nordseth

Oddvar Fossbakken

Kristin Reiten

Elbjørg Vik

Olav Meland

Terje Tømmervold

Morten Åge Storrø

Paul Fredrik Bye

Jan Bye

Rolf Eggen

Hjørdis Grenstadbakk

Frøydis Brøttemsmo

Anne Mari Skarbo

Toril Kokaas Lervold

 

Revisorer 

 

Bente Storrø 

Randi Berg

Oddmund Brøttem - vararep.

 

Valgkomite 

 

Bjørn Lukkedal

Lillian Krokum

Oskar Høyås

Toril Kokkaas Lervold

Bjørn Sellesbakk  - vararep.

 

Fotogruppe 

 

Ann-Mari Haugness    926 20 341   fotogruppa@klabuhistorielag.no

Lillian Krokum

Bjørn Ingar Sellesbakk

 

Hjemmesider 

 

Arne Kristiansen  webmaster@klabuhistorielag.no

Lagets      vedtekter

 

Liste over  tidligere styrer

 

 

 

 

 

 

master04_image001