master04_image001

Styret og komiteer - 2022

 

 

Styret

 

 

  Leder

Alf Steinar Tømmervold

959 72 019    epost@klabuhistorielag.no

  Nestleder

  Kasserer

Tore Olav Sandnæs

Håvard Sollie

482 98 282    idaogtore.ls@outlook.com

936 10 457    kasserer@klabuhistorielag.no

  Sekretær

  Styremedl.

Ragnar Thesen

Ann-Mari Haugness

900 13 974    epost@klabuhistorielag.no

926 20 341    fotogruppa@klabuhistorielag.no

  Vararep. 1

Lasse Overgaard

 

  Vararep. 2

Anne-Cathrine Skaaren Moe

 

 

Redaksjon

Årsskrift

 

Ivar Skei  -  Leder                            922 53 420   redaksjon@klabuhistorielag.no

Kari Lium

Geir Magne Sund

Bjørn Bromseth

Astrid Grendstad

Turid Dragsten

May Schei

 

Museumskomite

 

 

Håvard Sollie             936 10 457

Jan Egil Tillereggen

Bjørn Bollandsås

Styret    

Klara Dragsten/Jorun Berg

Erik Foss

Geir Lasse Fiskvik

Leder

Uteareal

Bygninger

Samlinger

Kjøkken/butikk

 

 

Turkomite 

 

 

Torbjørn Lium

Kjell Solheim

Jan Kåre Berg

 

Arbeidskomite 

 

Jan Bye

Lars Nordseth

Oddvar Fossbakken

Kristin Reiten

Eldbjørg Vik

Olav Meland

Terje Tømmervold

Morten Åge Storrø

Paul Fredrik Bye

Jan Bye

Rolf Eggen

Hjørdis Grenstadbakk

Frøydis Brøttemsmo

Anne Mari Skarbo

Toril Kokaas Lervold

Lillian/Terje Holmli

 

Revisorer 

 

Bente Storrø 

Randi Berg

Oddmund Brøttem - vararep.

 

Valgkomite 

 

Bjørn Lukkedal

Lillian Krokum

Oskar Høyås

Toril Kokkaas Lervold

Bjørn Sellesbakk  - vararep.

 

Fotogruppe 

 

Ann-Mari Haugness    926 20 341   fotogruppa@klabuhistorielag.no

Lillian Krokum

Bjørn Ingar Sellesbakk

 

Hjemmesider 

 

Arne Kristiansen  webmaster@klabuhistorielag.no

Lagets      vedtekter

 

Liste over  tidligere styrer

 

 

 

 

 

 

master04_image001