master04_image001

Styret og komiteer - 2024

 

Styret

 

 

  Leder

Lars Roan

915 69 470    epost@klabuhistorielag.no

  Kasserer

Håvard Sollie

936 10 457    kasserer@klabuhistorielag.no

  Sekretær

Julie Sollie

977 74 039    epost@klabuhistorielag.no

  Styremedl.

  Styremedl.

  Styremedl.

Svein Arild Borgen

Anette Kristiansen

Tore O. Sandnæs

 

  Vararep.  1

  Vararep. 2

Gunn Toril Haagensli

Peder Tulluan

 

 

Redaksjon

Årsskrift

 

Ivar Skei  -  Leder    922 53 420   redaksjon@klabuhistorielag.no

Kari Lium

Geir Magne Sund

Bjørn Bromseth

Astrid Grendstad

Turid Dragsten

Kari Neergaard

Tore Flatmo

 

Museumskomite

 

 

Håvard Sollie         936 10 457

Jan Egil Tillereggen

Bjørn Bollandsås

Styret  KH    

Klara Dragsten/Jorun Berg

Einar Anders Holte

Geir Lasse Fiskvik

Leder

Uteareal

Bygninger

Samlinger

Kjøkken/butikk

 

 

 

 

Fotogruppe 

 

Ann-Mari Haugness    926 20 341   fotogruppa@klabuhistorielag.no

Lillian Krokum

Bjørn Ingar Sellesbakk

 

Hjemmesider 

 

Arne Kristiansen             webmaster@klabuhistorielag.no

Lagets      vedtekter

 

Liste over  tidligere styrer

 

 

 

 

 

 

master04_image001