master04_image001

Styret og komiteer - 2023

 

Styret

 

 

  Leder

Lars Roan

915 69 470    epost@klabuhistorielag.no

  Nestleder

  Kasserer

Tore Olav Sandnæs

Håvard Sollie

482 98 282   idaogtore.ls@outlook.com

936 10 457    kasserer@klabuhistorielag.no

  Sekretær

Ann-Mari Haugness

926 20 341    epost@klabuhistorielag.no

  Styremedl.

  Vararep.  1

Hans Henrik Solheim

Gunn Toril Haagensli

 

  Vararep.  2

  Vararep.  3

Anne-Cathrine Skaaren Moe

Peder Tulluan

 

 

Redaksjon

Årsskrift

 

Ivar Skei  -  Leder    922 53 420   redaksjon@klabuhistorielag.no

Kari Lium

Geir Magne Sund

Bjørn Bromseth

Astrid Grendstad

Turid Dragsten

Tore Flatmo

 

Museumskomite

 

 

Håvard Sollie         936 10 457

Jan Egil Tillereggen

Bjørn Bollandsås

Styret  KH     

Klara Dragsten/Jorun Berg

Erik Foss

Geir Lasse Fiskvik

Leder

Uteareal

Bygninger

Samlinger

Kjøkken/butikk

 

 

 

Fotogruppe 

 

Ann-Mari Haugness    926 20 341   fotogruppa@klabuhistorielag.no

Lillian Krokum

Bjørn Ingar Sellesbakk

 

Hjemmesider 

 

Arne Kristiansen             webmaster@klabuhistorielag.no

Lagets      vedtekter

 

Liste over  tidligere styrer

 

 

 

 

 

 

master04_image001