Nyhuset1.jpg

Utleiepriser - husene på Teigen
(13.06.23)

 

Bygninger

Lengde / tidspunkt

Vask/rydding

Sum

Mastua og Nyhuset

  Fredag 16.00 - søndag 15.00

Leietaker

5000,-

Mastua og Nyhuset

  Fredag 16.00 - lørdag 15.00

Leietaker

4000,-

Mastua og Nyhuset

  Lørdag 16.00 - søndag 15.00

Leietaker

4000,-

Nyhuset

Fredag 16.00  - søndag 15.00

Leietaker

4000,-

Nyhuset

Fredag 16.00 -  lørdag 15.00

Leietaker

3000,-

Nyhuset

Lørdag 16.00 – søndag 15.00

Leietaker

3000,-

Nyhuset

En dag

Leietaker

2000,-

Mastua

Fredag 16.00 - søndag 15.00

Leietaker

1500,-

Mastua

Fredag 16.00 -  lørdag 15.00

Leietaker

750,-

Mastua

Lørdag 16.00 – søndag 15.00

Leietaker

750,-

Mastua

En dag

Leietaker

500,-

Mastua

Kun adgang WC

Leietaker

200,-

 

 

NB!
Ved dårlig renhold/rydding belastes leietaker med kr. 1000,-.
Leietaker/utleier må signere skjema for utleie.