Utleiepriser - husene på Teigen
Kontaktperson : Håvard Sollie, tlf. 936 10 457     

 

Bygninger

Lengde / tidspunkt

Vask/rydding

Sum

Mastua og Nyhuset

  Fredag 16.00 - søndag 15.00

Leietaker

5500,-

Mastua og Nyhuset

  Fredag 16.00 - lørdag 15.00

Leietaker

4500,-

Mastua og Nyhuset

  Lørdag 16.00 - søndag 15.00

Leietaker

4500,-

Nyhuset

Fredag 16.00  - søndag 15.00

Leietaker

4000,-

Nyhuset

Fredag 16.00 -  lørdag 15.00

Leietaker

3500,-

Nyhuset

Lørdag 16.00 – søndag 15.00

Leietaker

3500,-

Nyhuset

En dag

Leietaker

2500,-

Mastua

Fredag 16.00 - søndag 15.00

Leietaker

       2000,-

Mastua

Fredag 16.00 -  lørdag 15.00

Leietaker

1250,-

Mastua

Lørdag 16.00 – søndag 15.00

Leietaker

1250,-

Mastua

En dag

Leietaker

1000,-

Mastua

Kun adgang WC

Leietaker

200,-

 

 

NB !
Ved dårlig renhold/rydding belastes leietaker med kr. 1000,-
Leietaker/utleier må signere skjema for utleie.